Detta varumärke gäller även för http://feuchtraumloesung.de och https://reaktivabdichtung.de samt rundumfliese.de.

Denna webbplats är ett informationserbjudande (information enligt § 5 TMG):

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
46238 Bottrop

Tel. 02041 / 101-90
Fax 02041 / 101-987

Företrädd av:

HRB 32660, Essen Local Court
Verkställande direktör: Roland Schepers

Kontakt:

Telefon: 02041 / 101-90
Fax: 02041 / 101-987
E-post: info(at)botament.de

Registrera en post:

Juridisk form: GmbH
Plats: 45133 Essen
HRB: 32660 – Tingsrätten i Essen

Försäljningsskatt:

Identifikationsnummer för omsättningsskatt enligt §27 a Umsatzsteuergesetz:
EN 15 40 40 40 064

Redaktionellt ansvarig:

Miriam Work

Am Kruppwald 1
46238 Bottrop

E-post: miriam.werk@botament.de

Lösning av tvister

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en

konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehållet

I egenskap av tjänsteleverantör är vi i enlighet med § 7.1 TMG ansvarar för sitt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då man får kännedom om en konkret överträdelse. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.

Vi har noggrant sammanställt våra internetsidor. Vi kan dock inte garantera att all information är korrekt och fullständig.

Informationen på våra webbplatser ska endast ses som allmän information om Botament. De ersätter inte professionell rådgivning och fungerar inte heller som produktrådgivning eller som instruktioner för användning eller hantering av Botament-produkter.

Om du har specifika frågor om våra produkter och tjänster kan du kontakta oss via dessa webbsidor eller direkt på ett av våra servicecenter.

Vi tar inget ansvar för direkta eller indirekta defekter eller skador som uppstår vid användning av denna information.

Informationen på denna webbplats kan ändras kontinuerligt och kommer att ändras utan föregående meddelande. Ansvaret uppstår inte heller av detta.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig om det inte finns konkreta indikationer på lagöverträdelser. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Reproduktion, redigering, distribution och all slags användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt tillstånd från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna sida inte har skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part identifieras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.