Vattentätning med bitumen

Bitumenvattentätning: Den klassiska vattentätningsmetoden

Förutom den ultramoderna reaktiva vattentätningen innehåller Botament-portföljen även all vanlig vattentätning av bitumen. Oavsett om det är 1K eller 2K, har produktlösningarna visat sig under årtionden som ett tätningsmaterial. Inte utan anledning, eftersom de har utmärkta bearbetningsegenskaper och en hög nivå av spricköverbryggning. Dessutom torkar de snabbt och är regnsäkra efter kort tid.

Pålitlig och kostnadseffektiv

Bitumentjocka beläggningar är flerskiktsskikt av polymermodifierad bitumen. Dessa kan borstas och spatuleras, men kan även appliceras genom sprutning. Rätt applicerade, tjocka bitumenbeläggningar kan användas för att kostnadseffektivt täta strukturer och komponenter i kontakt med marken mot markfukt, stänkvatten och icke-pressande vatten Alla underlag ska vara rena, frostfria och stabila samt fria från fett, färg, cementrester, släppmedel och lösa delar. Utstickande murbruksrester ska avlägsnas mekaniskt och eventuella sprickor i underytan täppas till med lämpligt material.Efter att hela ytan av underytan grundmålats appliceras den tjocka bitumenbeläggningen i två arbetssteg. Det första lagret måste ha torkat tillräckligt så att det inte längre kan skadas när det andra lagret appliceras.

Tjänster

Våra tjänster för dig: