Om oss

Botament -

Förtroendemärket i ett nytt utseende

Varumärket Botament står för ett nära och förtroendefullt samarbete med hantverkare och handeln. För att leva upp till detta löfte är vårt centrala uttalande ”Med förtroende” ett uttryck för vår helhetsfilosofi.

Att tjäna våra kunder och säkra framtiden är vad vi skapar genom verkligt värde i byggbranschen. Vi följer dessa riktlinjer i vårt varumärke, vårt dagliga arbete och våra nära relationer med våra partner.

33

ÅR

Erfarenhet

MED TILLIT

Som ett företag i MC Bauchemie-koncernen är vi en leverantör av produkter och produktsystem för nya byggnader och renoveringar. Botament har i över 30 år erbjudit en omfattande kombination av genuina problemlösningar som är unik i branschen, från innovativ tätskikt för konstruktioner till klassisk golvteknik och ett brett utbud av kakelprodukter till säkra system för våtutrymmen. Förutom yrkeshandeln omfattar våra kundgrupper även fackhandeln, arkitekter och planerare samt privata och offentliga byggherrar.

Under de senaste åren har vi blivit alltmer medvetna om att det är våra anställda som gör skillnaden. För dem är det inte bara ett jobb att arbeta på Botament. Det är en passion som varje enskild anställd lägger ner sitt hjärta och sin själ i. Och det är just denna känsla som vi vill förmedla till omvärlden. För det är hörnstenen i ett förtroendefullt samarbete.

Vårt påstående ”med förtroende” är därför inte bara en slogan, det är ett uttryck för en helhetsfilosofi.

Ett av våra främsta kännetecken är det nära och förtroendefulla samarbetet med våra kunder. På Botament finns det ingen produkt som inte har utvecklats tillsammans med de människor som arbetar med den. För att uppnå detta förlitar vi oss konsekvent på utbytet med byggmaterialhandeln och yrkesmännen på byggarbetsplatsen. Vi vill hjälpa våra kunder med råd och åtgärder – för varje problem – direkt på plats. Vi söker den personliga dialogen med våra kunder.

För dialog skapar förtroende och förtroende är vårt språk.

För dig. Över hela världen.

Vi lämnar inte miljövänligheten i vårt produktsortiment åt slumpen. Redan under utvecklingen av en ny formulering väljer vi råvaror och komponenter som minskar eller helt eliminerar utsläpp eller effekter på människor och miljö som är uppenbart hälsofarliga.

Vi följer denna väg hela vägen till miljövänlig och resurssparande produktion.

Innovation med mervärde

På Botament är vi ständigt i rörelse och försöker alltid förnya oss framgångsrikt. Förutsättningarna för detta finns redan! Eftersom vi har allt under samma tak: laboratorium, tillämpningsteknik och produkttillverkning – allt detta sker i våra egna lokaler. Att vara innovativ innebär för oss också att skapa mervärde för kunden genom våra innovationer.

Våra produktionsanläggningar

Som systerföretag till MC-Bauchemie med 50 års erfarenhet av vetenskapliga förpackningar har vi nu sex produktionsanläggningar i Europa och distribuerar framgångsrikt våra kemiska produktsystem i hela Europa.

Botament tillverkar byggkemikalier och systemlösningar för följande områden:

Kakelplattor
Lösningar för fuktiga rum
Vattentätning av byggnader
Renovering av byggnadsdelar
Mörtel och tillsatser
Golvteknik
Skydd av ytan
Form
Kreativt

Våra produkter tillverkas på sex olika produktionsanläggningar i Europa. Utanför våra sex anläggningar marknadsförs produkterna av moderbolaget MC Bauchemie.

Tyskland, Bottrop
Tyskland, Esslingen
Polen, Sroda Wlkp.
Ungern, Tótvázsony-Kövesgyür
Ukraina, Berezan
Rumänien, Darmanesti