Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Botament tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

Ansvarig

Den ansvariga personen för denna webbplats är:

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
46238 Bottrop
Tyskland

Telefon: +49 2041 / 101-90
Fax: +49 2041 / 101-987

E-post:
info@botament.de

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag, som du kan kontakta på följande e-postadress:

E-post:
dsb@mc-bauchemie.de

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod anges i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre är tillämpligt. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagliga skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftningen); i det sistnämnda fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl inte längre gäller.

Anmärkning om överföring av uppgifter till USA och andra tredje länder

Vi använder bland annat verktyg från företag i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i dessa tredjeländer. Vi vill påpeka att ingen nivå av uppgiftsskydd som är jämförbar med den i EU kan garanteras i dessa länder. Amerikanska företag är till exempel skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter på amerikanska servrar i övervakningssyfte. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Insamling av uppgifter på vår webbplats

Serverloggfiler

Varje gång du besöker vår webbplats är det tekniskt oundvikligt att vissa uppgifter överförs till oss via din webbläsare. Dessa är vanligtvis:
– IP-adress
– Datum och tid för begäran
– Namnet på den begärda filen
– Överförd datavolym
– Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
– Webbplats från vilken begäran kommer
– Typ och version av webbläsare
– Operativsystem som används
Vi behöver dessa uppgifter för att möjliggöra en smidig och bekväm användning av vår webbplats. Dessutom är dessa uppgifter nödvändiga för att kunna spåra eventuella missbruk av systemet.
I detta sammanhang hänvisar vi å ena sidan till vårt legitima intresse av att kunna erbjuda dig en webbplats (artikel 6.1 f i DSGVO). Å andra sidan, tillhandahållande av uppgifter vid eventuella lagöverträdelser för brottsbekämpande myndigheter (artikel 6.1 c i DSGVO).
Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.
Uppgifterna överförs endast till vår leverantör av webbhotell. Överföring till länder utanför EU är inte planerad.

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som placeras och lagras på din dator av den webbläsare du använder. Med hjälp av dessa cookies tilldelas webbläsaren viss information, t.ex. besökta webbsidor, lokaliseringsuppgifter och IP-adresser.
De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. Dessa raderas automatiskt när ditt besök är avslutat. Andra cookies lagras på din terminal tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.
Cookies används för att göra besöket på webbplatsen bekvämare, effektivare och säkrare, t.ex. för att erbjuda användaren det språk han/hon föredrar. I detta sammanhang hänvisar vi till vårt legitima intresse i enlighet med art. Artikel 6.1 1 liter. f DSGVO för att kunna erbjuda besökare på vår webbplats tekniskt felfria och optimerade tjänster.
Cookies från andra företag används också på vår webbplats för reklam, analys och funktionalitet (cookies från tredje part). För mer information hänvisar vi till de relevanta uttalandena i denna dataskyddsförklaring. Om samtycke till lagring av dessa cookies har begärts, baseras lagringen på ditt samtycke (artikel 6.1 a.). Du kan återkalla detta samtycke när som helst.
Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Observera att om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på den här webbplatsen vara begränsad.

Samtycke med Borlabs Cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookie Consent-teknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare eller till användning av viss teknik och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Leverantören av denna teknik är Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (nedan kallad Borlabs).
När du går in på vår webbplats lagras en Borlabs-cookie i din webbläsare, som lagrar de samtycken du har gett eller återkallat dessa samtycken. Dessa uppgifter delas inte med Borlabs cookie-leverantör.
De insamlade uppgifterna sparas tills du ber oss att radera dem eller raderar Borlabs-cookien själv, eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder påverkas inte. Detaljer om behandlingen av uppgifter i Borlabs Cookie finns på följande adress
https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/
.
Användningen av Borlabs teknik för samtycke till cookies görs för att få de samtycken som krävs enligt lag för att använda cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.6. 1 liter. c GDPR.

Kontaktformulär

På vår webbplats erbjuder vi dig olika kontaktformulär för att ta kontakt med oss på frivillig basis. Vi samlar in följande uppgifter inom ramen för kontaktformulären: Förnamn, efternamn, företag, e-post, telefon, adress samt anledningen till att du kontaktar oss eller information som du vill skicka till oss angående din förfrågan.

Kontaktformulären är särskilt avsedda för följande tillfällen:

Allmän kontaktförfrågan

Detta ger dig ett allmänt sätt att kontakta oss, till exempel för att begära ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande. Vi använder dina uppgifter för att ringa upp dig eller skicka ett svar till dig.

Besök på plats

Vi erbjuder dig ett besök på plats av en representant eller en tillämpningstekniker. Vi använder dina uppgifter för att behandla din förfrågan, för att boka ett möte och för att besvara eventuella uppföljningsfrågor.

Bli återförsäljare

Vi är glada när vi kan vinna nya återförsäljare som kunder. Vårt kontaktformulär ger dig möjlighet att komma i kontakt med oss om detta. Vi kommer att använda dina uppgifter för att kontakta dig på begäran i denna fråga.

Botament Trailer på plats

Vi erbjuder dig att använda vår Botament Trailer för att stödja dina kulturevenemang på plats. Vi använder dina uppgifter för att kontakta dig och för att diskutera möjligheterna att använda släpvagnen samt för att boka möten med dig.

Evenemang i Botament

Om du vill anmäla dig till någon av våra många kurser, evenemang eller kampanjer kan du också göra det via ett kontaktformulär. Vi använder dina uppgifter för att kontakta dig och för att diskutera typen av evenemang och datum med dig.

Ladda ner anvisningar för ansökan

För att du också ska kunna bearbeta våra produkter på ett professionellt sätt erbjuder vi dig möjligheten att ladda ner tillämpningsanvisningar. Vi använder dina uppgifter för att ge dig ansökningsinstruktionerna digitalt. Om du samtycker kan du också ordna ett besök på plats med oss. I så fall ska du kryssa i motsvarande kryssruta.

Beställning av broschyrer

Om du vill beställa ett urval av våra aktuella broschyrer kan du fylla i motsvarande kontaktformulär. Vi behöver dina uppgifter för att kunna skicka dig informationsmaterialet per post. För avsändningen överlämnar vi dina uppgifter till följande företag: Prowerb, Huissener Straße 7-9, 47533 Kleve, som sköter avsändningen av broschyrerna för vår räkning. Du hittar Prowerbs integritetspolicy här:
https://www.prowerb.de/datenschutzerklaerung/

Provbeställning

För utvalda produkter erbjuder vi dig möjligheten att beställa ett gratisprov för att övertyga dig själv om kvaliteten och egenskaperna. För att vi ska kunna skicka dig provet och demonstrera det för dig om det behövs behöver vi de uppgifter som du angett i kontaktformuläret.

Genom att behandla dina uppgifter, som vi samlar in i samband med de enskilda kontaktformulären, följer vi vårt legitima intresse av att behandla dina förfrågningar och ge dig den begärda informationen eller tjänsterna (artikel 6.1 f i DSGVO) eller vi vidtar åtgärder före avtalstillfället för att i förekommande fall ingå ett avtal (artikel 6.1 b i DSGVO). Genom att klicka på kryssrutan ”Kontakta oss” förklarar du ditt samtycke i enlighet med den tyska dataskyddslagen. Artikel 6.1 1 liter. en DSGVO om att vi ska kontakta dig. Detta samtycke kan återkallas när som helst.
Uppgifterna lämnas vidare till anställda inom vår företagsgrupp och till externa tjänsteleverantörer för att behandla dina förfrågningar, i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna.
Det är frivilligt att använda våra kontaktformulär. Du kan också när som helst kontakta oss på annat sätt (t.ex. per post, e-post eller telefon).
Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas via verktyget ”Active Campaign” i cookie-bannern under Marknadsföring, använder vi de uppgifter som du har angett i ett av kontaktformulären för att ta kontakt med dig, för att undersöka eventuella intressen från din sida och för att kunna erbjuda dig lämpliga lösningar. Om du inte har gett ditt samtycke kommer dina uppgifter endast att behandlas för de syften som anges i kontaktformuläret. Mer information finns i integritetsmeddelandet för Active Campaign nedan.
Vi raderar i allmänhet personuppgifter när din förfrågan har behandlats slutgiltigt och det inte finns något behov av ytterligare lagring (t.ex. ytterligare kontaktbehov för att etablera och utveckla ett samarbete eller för att ingå ett avtal) eller när du motsätter dig fortsatt behandling. Ett krav kan föreligga särskilt om uppgifterna fortfarande behövs för att fullgöra avtalsenliga tjänster, för att kontrollera garantianspråk och, i förekommande fall, för att kunna bevilja eller avvärja dem. När det gäller lagstadgade lagringsskyldigheter beaktas radering först efter det att lagringsskyldigheten löpt ut.

Botament Shop

På vår webbplats har du möjlighet att beställa reklammaterial eller lösa in premier från försäljningskampanjer via vår reklampartner Sympathie-Werbe-Service. När du ringer upp sidan kommer du till företaget Sympathie-Werbe-Service, där du kan välja det reklammaterial du vill ha och lägga en varukorg. När du registrerar dig för första gången väljer du ett lösenord och registrerar företag, titel, förnamn, efternamn, adress, telefon, fax (valfritt), e-post och betalningssätt. Om du är registrerad kan du logga in med ditt användarnamn och lösenord för att göra en beställning.
Med Botament Shop-erbjudandet på vår webbplats ger vi dig möjlighet att beställa kampanjvaror eller lösa in belöningar online. Vi hänvisar då till vårt legitima intresse av att kunna erbjuda dig möjligheten att beställa reklamartiklar eller premier online (artikel 6.1 f i DSGVO). Vi använder också dina uppgifter för att optimera vårt utbud av reklammaterial och för att kontakta dig vid klagomål. När det gäller betalda reklammedier ska artikel 6.6.1 i artikel 6.2 i direktivet tillämpas. 1 liter. b DSGVO för att skapa en faktura som en del av avtalsbehandlingen.
Dina kontaktuppgifter för registrering och beställning finns på Sympathie-Werbemittel-Service. Kontakt: Sympathie-Werbe-Service, Falscheider Str. 5-7, 32584 Löhne. Du hittar Sympathie-Werbe-Service integritetspolicy här: https://botament.sympathie-werbe-service.de/
I princip raderar vi personuppgifter när din förfrågan har behandlats slutgiltigt och det inte finns något behov av ytterligare lagring (t.ex. klagomål och, i förekommande fall, garantianspråk).

Uppsättningsgenerator

Vi erbjuder dig en konfigurationsgenerator på vår webbplats som du kan använda för att konfigurera våra produkter. I detta syfte samlar vi in och behandlar den information som du tillhandahåller: Företag, titel, förnamn, efternamn, adress, e-post, typ av konstruktion samt uppgifter om objektet, t.ex. nybyggnad, ombyggnad, renovering, samt information om material, typ av installation, ytstorlek, substrat. I allmänhet begärs de uppgifter som krävs för en yrkesmässigt korrekt produktrekommendation. Om du vill kan du spara den valda konfigurationen och hämta den vid ett senare tillfälle. För detta ändamål behandlar vi dessutom ett objektrelaterat ID-nummer. Den rättsliga grunden för den erbjudna användningen av uppbyggnadsgeneratorn är vårt legitima intresse av att erbjuda ett verktyg för produktkonfiguration på vår webbplats (artikel 6.1 f i DSGVO) och därmed att komma i kontakt med potentiella kunder (artikel 6.1 b i DSGVO). Användningen av uppbyggnadsgeneratorn är frivillig och oberoende av användningen av resten av webbplatsen. Vi behåller i allmänhet de personuppgifter som samlas in som en del av uppbyggnadsgeneratorn i 5 år. Det är inte meningen att dessa uppgifter ska användas för andra ändamål. Personuppgifter kommer inte att överföras till andra mottagare och/eller till länder utanför EU. Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas via verktyget ”Active Campaign” i cookie-bannern under Marknadsföring, kommer vi att använda de uppgifter du angett i kontaktformuläret i uppbyggnadsgeneratorn för att kontakta dig för att undersöka eventuella intressen från din sida och för att kunna erbjuda dig lämpliga lösningar. Om du inte har gett ditt samtycke kommer dina uppgifter att behandlas uteslutande för det syfte som anges i kontaktformuläret. Mer information finns i integritetsmeddelandet för Active Campaign nedan.
Vi förbehåller oss rätten att använda din e-postadress som en del av användningen av uppbyggnadsgeneratorn för att skicka dig ytterligare information om liknande produkter och tjänster från oss via e-post. Du kan när som helst motsätta dig att sådana e-postmeddelanden skickas med verkan för framtiden utan att det medför några särskilda kostnader. Du kan göra detta genom att använda länken för avregistrering i slutet av varje e-postmeddelande eller genom att skicka ett e-postmeddelande till de kontaktuppgifter som anges i avtrycket. Om du återkallar dina uppgifter raderas de. Informationen om detta dokumenteras i tre år och raderas sedan också.

Registrering för VIP Club NFL

På vår webbplats har du som är förädlare av våra produkter för lösningar för våta och fuktiga rum möjlighet att registrera dig på vår VIP Club NFL-portal. Du kan ange dina kontaktuppgifter, t.ex. förnamn, efternamn, företag, ägare, handelsregistreringsnummer, företagsstorlek, e-post, telefon och adress i formuläret och kommer sedan att få ett e-postmeddelande som bekräftelse. När du har registrerat dig skickar vi dig en inbjudan till våra kurser, varefter du aktiveras för registrering av objekt.
Du kan nu ange dina objektdata inkl. Ladda upp bildmaterial och få en förlängning av garantin efter en positiv verifiering av den professionella bearbetningen av våra produkter. Dessutom kommer du att få inbjudningar till ytterligare kurser med jämna mellanrum.
Vi förbehåller oss rätten att använda de bilder som laddas upp som en del av fastighetsregistreringen i referens- och marknadsföringssyfte på våra sociala medier, vår webbplats och i andra marknadsföringssyften. Om dina uppgifter ska publiceras i ett sådant fall (webbplats, plattformar för sociala medier) kommer du att informeras om detta inom ramen för en samtyckesförklaring (artikel 6.1 a DSGVO). Ta också hänsyn till gällande bestämmelser om användning av bildmaterial och tillhörande upphovsrätt.

Behandlingen av dina uppgifter, som vi samlar in som en del av registreringen för NFL-portalen, följer vårt legitima intresse av att utveckla samarbetet med våra bearbetningskunder genom regelbunden utbildning, granskning av objektutföranden och utökad garanti. Vi använder de bilder och den information som du tillhandahåller för vår annonsering. Vi hänvisar till artikel 6.2. 1 liter. f DSGVO och på artikel 6.1 i artikel 6.2 i DSGVO. 1 liter. b DSGVO för inledande och genomförande av ett avtal (garantiavtal).
Uppgifterna lämnas vidare till anställda inom vår företagsgrupp och till externa tjänsteleverantörer för att behandla dina förfrågningar, i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna.
Vi raderar i allmänhet personuppgifter när din förfrågan har behandlats slutgiltigt och det inte finns något behov av ytterligare lagring (t.ex. ytterligare kontaktbehov för att etablera och utveckla ett samarbete eller för att ingå ett avtal) eller när du motsätter dig fortsatt behandling. Ett krav kan föreligga särskilt om uppgifterna fortfarande behövs för att fullgöra avtalstjänster, kontrollera garanti- och eventuellt garantianspråk och för att kunna bevilja eller avvärja dem. När det gäller lagstadgade lagringsskyldigheter beaktas radering först efter det att lagringsskyldigheten löpt ut. Om vi har ingått ett garantiavtal med dig raderas de uppgifter som samlats in i detta sammanhang efter 10 år.

Nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på denna webbplats behöver vi en bindande e-postadress från dig samt ytterligare uppgifter (förnamn, efternamn, företag, e-post) för att kunna rikta oss till dig personligen och vid behov identifiera dig om du vill utöva dina rättigheter som registrerad person. Om registreringen till nyhetsbrevet är kopplad till ett incitament behöver vi också dina adressuppgifter (gata, postnummer och stad). För att skicka incitamenten lämnar vi dina uppgifter till följande företag: Prowerb, Huissener Straße 7-9, 47533 Kleve. Du hittar Prowerbs integritetspolicy här:
https://www.prowerb.de/datenschutzerklaerung/

Vi använder verktyget ”Active Campaign” för att samla in och behandla de uppgifter du anger och för att skicka nyhetsbrevet. Det samtycke som ges för att få nyhetsbrevet är oberoende av om du har gett eller inte har gett ditt samtycke i cookie-bannern för marknadsföringsändamål. Mer information finns i integritetsmeddelandet för Active Campaign nedan.
Vi använder dessa uppgifter enbart för att skicka den begärda informationen och lämnar dem inte vidare till tredje part. Behandlingen av de uppgifter som anges i registreringsformuläret grundar sig uteslutande på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Vi använder oss av förfarandet med dubbel opt-in för detta. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av din e-postadress och andra uppgifter och till att de används för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länkarna ”Avsluta prenumeration” eller ”Hantera inställningar” eller genom att skicka ett e-postmeddelande till den ansvariga personen. Lagligheten av de databehandlingar som redan har utförts ska inte påverkas. När du har avregistrerat dig kommer dina uppgifter att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev inom 14 dagar. Vi behåller dokumentationen om detta i tre år och raderar den sedan.
Om ett incitament skickas ut raderar vi dina adressuppgifter inom 14 dagar efter att utskicket har skett.

Deltagande i online-seminarier

Vi använder allt oftare digitala medier i vår kommunikation med tredje parter. Det är online-seminarier för att kunna erbjuda våra kurser digitalt till kunder och intresserade.
Personuppgifter behandlas när du registrerar dig för ett onlineseminarium eller under genomförandet av seminariet. Dessa är vanligtvis:
– Användaruppgifter: för- och efternamn, e-postadress, telefon (valfritt), profilbild (valfritt).
– Metadata om mötet: Ämne, deltagarnas IP-adresser, information om enheter/utrustning
– För inspelningar (valfritt): MP4-fil med alla video-, ljud- och presentationsinspelningar, M4A-fil med alla ljudinspelningar, textfil med chatt från online-mötet.
– När du ringer in med telefonen: Visar det inkommande och utgående samtalsnumret, landsnamnet, start- och sluttid. Vid behov kan ytterligare anslutningsdata, t.ex. enhetens IP-adress, sparas.
Vi behandlar dessa uppgifter så att vi kan skicka dig information om registreringen eller innehållet i mötet eller evenemanget eller så att vi kan hålla mötet. I förekommande fall kan det också vara åtgärder före avtalstillfället för att ingå ett avtal eller en avgiftsbelagd händelse för vilken vi senare utfärdar en faktura till dig.
Som rättslig grund hänvisar vi till vårt legitima intresse av att kommunicera med dig online eller att kunna ge dig information online i form av ett onlineseminarium (artikel 6.1 f i DSGVO) eller att inleda åtgärder före avtalsskrivning (artikel 6.1 b i DSGVO). Vid ett avgiftsbelagt onlineseminarium behöver vi dina uppgifter för att kunna utfärda en faktura till dig i enlighet med avtalet (artikel 6.1 b i DSGVO). Utan behandling av dina uppgifter är det inte möjligt att delta i en videokonferens eller ett onlineseminarium. Naturligtvis har du också möjlighet att kontakta oss på annat sätt eller delta i utvalda personliga kurser, även om innehållet i dessa kan variera.
Vi använder verktyget ”GoToWebinar” för att genomföra online-seminarier. Du kan använda GoToWebinar genom att ladda ner programmet i förväg. Du kan också använda GoToWebinar i en version som endast är avsedd för webbläsare.
Om du vill anmäla dig till ett online-seminarium kommer du att omdirigeras till webbplatsen GoToWebinar.
”GoToWebinar” är en tjänst från LogMeIn, Inc. med säte i Boston, Massachusetts. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med LogMeIN. En adekvat dataskyddsnivå garanteras genom att EU:s standardavtalsklausuler ingås. Du hittar mer information här:
https://www.logmein.com/de/legal/privacy

https://logmeincdn.azureedge.ne/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf
Om vi vill spela in onlineseminarier för interna ändamål, t.ex. för att föra protokoll eller skapa utbildningsvideor, kommer vi att informera dig i förväg och be om ditt samtycke. Du får också veta att du har spelat in en inspelning. Tänk också på att chatthistorik och frågor från deltagarna också kan registreras för protokollsändamål och uppföljning. Inspelningarna lagras lokalt på arrangörens dator.
Om du inte samtycker kan du lämna konferensen eller seminariet eller påverka om du bara lyssnar och tittar på utan att uppfattas i ljud och bild av moderatorn eller andra deltagare genom att göra lämpliga inställningar i programmet. Det är då inte möjligt att delta i chattar eller ställa frågor.
Personuppgifter som behandlas i samband med deltagande i onlineseminarier kommer inte att lämnas vidare till tredje part. Om inte utlämnandet av dessa uppgifter följer av innehållet och syftet med onlineseminariet, t.ex. på grund av överföring av ytterligare information, sändning av erbjudanden eller förmedling av kontaktpersoner.
När online-seminarierna har avslutats raderas de insamlade uppgifterna, såvida de inte behövs för andra ändamål och på en annan rättslig grund (t.ex. för att inleda en affärsrelation, skicka information eller utbildningsmaterial, skicka en faktura).

Anmälan till evenemang och aktiviteter

På vår webbplats kan du registrera dig online för utbildningar och evenemang. Registreringen sker via den externa tjänsteleverantören Eventbrite. Kontakt: Eventbrite Inc, 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA med representation Eventbrite NL BV, Silodam 402, 1013AW, Amsterdam, Nederländerna. Nedan kallat Eventbrite.
När du registrerar dig online samlar Eventbrite in all den information som du lämnar när du registrerar dig (namn, e-postadress osv.). Dessutom registreras din IP-adress och andra metadata (webbläsare, operativsystem, version, terminalenhet) och, om det rör sig om ett betalt evenemang, dina betalningsuppgifter. Du kan läsa Eventbrites sekretesspolicy här:

https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de
.
Syftet med registreringsfunktionen är att erbjuda dig ett bekvämt online-registreringsalternativ på vår webbplats. Dessutom behöver vi uppgifterna för att kunna utfärda en faktura till dig om en avgiftsbelagd händelse inträffar.
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter är enligt artikel. Artikel 6.1 1 liter. Enligt DSGVO har vi ett legitimt intresse av att kunna erbjuda dig ett bekvämt online-registreringsalternativ på vår webbplats. Dessutom kan artikel 6.6.2. 1 liter. b DSGVO för att skapa en faktura som en del av avtalsbehandlingen för ett betalt evenemang.
Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.6. 1 liter. a DSGVO, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies. Samtycket kan återkallas när som helst.
Vi har ingått ett avtal om beställningsdata med Eventbrite. En adekvat dataskyddsnivå garanteras genom att EU:s standardavtalsklausuler ingås. Du hittar mer information här:

https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de
.
Dina uppgifter kan lämnas vidare till anställda inom vår företagsgrupp och till externa tjänsteleverantörer för vidare behandling om det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. Personuppgifter kommer inte att överföras till andra mottagare.
De uppgifter som du anger kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt. Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir oförändrade.

Deltagande i utlottningar

Tävlingarna är endast öppna för yrkesverksamma inom byggbranschen. Då och då har du möjlighet att delta i tävlingar på vår webbplats. I detta fall ska du förutom det begärda bidraget (t.ex. foton) eller lösningen också skicka oss din e-postadress och andra kontaktuppgifter (efternamn, förnamn, adress) så att vi kan tacka dig för ditt deltagande och överlämna ett pris om du vinner. I detta sammanhang hänvisar vi till vårt legitima intresse i enlighet med art. Artikel 6.1 1 liter. f DSGVO i betydelsen av en attraktiv och interaktiv utformning av vårt onlineutbud. Om du vinner kan det hända att personuppgifterna överförs till en tredje part som har fått i uppdrag att skicka eller överlämna priset. De uppgifter som används för detta ändamål kommer att raderas så snart syftet med lagringen inte längre är tillämpligt och inga lagar eller förordningar som den ansvariga personen omfattas av talar emot detta. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till ett tredje land. Om dina uppgifter ska publiceras i samband med en vinst (webbplats, plattformar i sociala medier) informeras du om detta inom ramen för en samtyckesförklaring (artikel 6.1 a i DSGVO). Ta också hänsyn till de villkor för deltagande som gäller inom ramen för tävlingen, särskilt när det gäller användning av bildmaterial och tillhörande upphovsrätt. Vi förbehåller oss rätten att använda din e-postadress i samband med tävlingar för att skicka dig ytterligare information via e-post om liknande produkter och tjänster från oss. Du kan när som helst motsätta dig att sådana e-postmeddelanden skickas med verkan för framtiden utan att det medför några särskilda kostnader. Du kan göra detta genom att använda länken för avregistrering i slutet av varje e-postmeddelande eller genom att skicka ett e-postmeddelande till de kontaktuppgifter som anges i avtrycket. Om du återkallar dina uppgifter raderas de. Dessa uppgifter överförs inte till andra mottagare.

Sociala medier

Våra närvaro i sociala medier

Vi har offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De sociala nätverk som vi använder i detalj finns nedan. Sociala nätverk som Facebook, Instagram etc. kan vanligtvis göra en omfattande analys av ditt användarbeteende när du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll från sociala medier (t.ex. gilla-knappar eller reklambanners). När du besöker våra webbplatser för sociala medier aktiveras många behandlingar som är relevanta för dataskyddet.

I detalj: Om du är inloggad på ditt konto i sociala medier och besöker vår närvaro i sociala medier kan operatören av portalen för sociala medier tilldela detta besök till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan dock också samlas in om du inte är inloggad eller inte har ett konto på respektive sociala medieportal. I detta fall sker insamlingen av uppgifter till exempel via cookies som lagras på din terminal eller genom att registrera din IP-adress. Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av portaler för sociala medier skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På så sätt kan du få intressebaserad reklam både inom och utanför respektive sociala medier. Om du har ett konto i respektive socialt nätverk kan den intressebaserade reklamen visas på alla enheter där du är eller var inloggad. Observera också att vi inte kan spåra all behandling på portaler för sociala medier. Beroende på leverantören kan därför ytterligare behandlingar utföras av operatörerna av portaler för sociala medier. För mer information hänvisar vi till användarvillkoren och dataskyddsbestämmelserna för respektive sociala medieportaler.

Rättslig grund

Vår närvaro i sociala medier är utformad för att säkerställa största möjliga närvaro på internet. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.6. 1 liter. f GDPR. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder som måste anges av de sociala nätverkens operatörer (t.ex. samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO).

Ansvarig person och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra webbplatser för sociala medier (t.ex. Facebook) är vi tillsammans med operatören av plattformen för sociala medier gemensamt ansvariga för den databehandling som utlöses under detta besök. Du kan utöva dina rättigheter (tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) i princip både gentemot företaget och gentemot den personuppgiftsansvarige. oss och gentemot oss. operatören av respektive portal för sociala medier (t.ex. Facebook). Observera att vi trots det gemensamma ansvaret med operatörerna av portaler för sociala medier inte har fullt inflytande över de sociala mediernas databehandlingar. Våra valmöjligheter bestäms till stor del av respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringsperiod

De uppgifter som samlas in direkt av oss via sociala medier kommer att raderas från våra system så snart du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller när syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt. Lagrade cookies finns kvar på din terminal tills du raderar dem. Obligatoriska rättsliga bestämmelser – särskilt. lagringsperioder – förblir opåverkade.
Vi har inget inflytande över lagringstiden för dina uppgifter, som lagras av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna syften. För mer information kan du kontakta de sociala nätverkens operatörer direkt (t.ex. i deras sekretesspolicy, se nedan).

De sociala nätverken i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören är Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland med moderbolaget Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Nedan kallad Facebook. Enligt Facebook överförs de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer. Vi har ingått ett gemensamt behandlingsavtal (Controller Addendum) med Facebook. I detta avtal anges de databehandlingar som vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-sida. Du kan se detta avtal på följande länk:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
.

Du kan justera dina annonseringsinställningar självständigt i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Mer information finns i Facebooks sekretesspolicy:
https://www.facebook.com/about/privacy/
.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland med moderbolaget Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Nedan kallad Instagram. Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
,
https://help.instagram.com/519522125107875


https://de-de.facebook.com/help/566994660333381
. För mer information om hur de hanterar dina personuppgifter hänvisar vi till Instagrams sekretesspolicy:
https://help.instagram.com/519522125107875
.

XING

Vi har en profil på XING. Leverantören är New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. För mer information om hur de hanterar dina personuppgifter, se XING:s sekretesspolicy:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
.

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverantör är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland med moderbolaget LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA med dotterbolaget. Nedan kallad LinkedIn. LinkedIn använder reklamcookies. Om du vill avaktivera LinkedIns reklamcookies kan du använda följande länk:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs
. Mer information om hur de hanterar dina personuppgifter finns i LinkedIns sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, med moderbolaget Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Nedan kallad YouTube. För mer information om hur de hanterar dina personuppgifter hänvisar vi till YouTubes sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Webbanalys, annonsering och andra verktyg

Aktiv kampanj

På den här webbplatsen använder vi ”Active Campain” för vår marknadsföring online. Active Campaign är ett programvaruföretag från USA med en filial på Irland. Kontakt: Active Campaign, 1 North Dearborn St. 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA och Charlesmont Exchange, Charlemont Street, Dublin, D02VN88, Irland (nedan kallade ”Active Campaign”). Detta är en integrerad mjukvarulösning som vi använder för att täcka olika aspekter av vår marknadsföring på nätet. Dessa inkluderar bland annat:
E-postmarknadsföring (nyhetsbrev och automatiserade utskick, t.ex. för att tillhandahålla nedladdningar), kontakthantering och kontaktformulär.
Med vår registreringstjänst kan besökare på vår webbplats lära sig mer om vårt företag, ladda ner innehåll och lämna sina kontaktuppgifter. Denna information lagras på servrar hos vår programvarupartner Active Campaign. De kan användas av oss för att kontakta besökare på vår webbplats och för att avgöra vilka av vårt företags tjänster som är av intresse för dem. All information som vi samlar in omfattas av denna sekretesspolicy. Vi använder all insamlad information uteslutande för att optimera våra marknadsföringsåtgärder.
Den rättsliga grunden för användningen av Active Campaigns tjänster är vårt legitima intresse enligt den tyska dataskyddslagen. Artikel 6.1 1 liter. f GDPR. Vårt legitima intresse av att använda denna tjänst är att optimera våra marknadsföringsåtgärder och förbättra kvaliteten på våra tjänster på webbplatsen.
Varje gång du besöker vår webbplats lagras uppgifter anonymt för analysändamål och visas kumulativt i rapporter, förutsatt att du inte har motsatt dig kakan i programmet eller gett ditt samtycke i enlighet med avsnitt 4 i den tyska dataskyddslagen. Artikel 6.1 1 liter. en DSGVO har gett. Så snart du anger och lämnar personuppgifter via ett formulär på webbplatsen sammanförs dessa uppgifter med analysuppgifterna. Detta gäller dock endast de uppgifter som har samlats in genom att en cookie har ställts in. Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten av de databehandlingar som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.
Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Active Campaign. En adekvat dataskyddsnivå garanteras genom att EU:s standardavtalsklausuler ingås. Du hittar mer information här :
https://www.activecampaign.com/de/privacy-policy

https://activecampaign.com/legal/scc

https://activecampaign.com/de/legal/gdpr-updates/privacy-shield
.

Facebook Pixel

Den så kallade ”Facebook-pixeln” används i vårt onlineutbud. Leverantören är Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, med moderbolaget Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Nedan kallad Facebook. Facebook Pixel kan användas för att spåra webbplatsbesökarnas beteende efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt att utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål och optimera framtida annonseringsåtgärder.
De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som driver denna webbplats och vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks policy för användning av uppgifter. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser både på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifter kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.
Användningen av denna tjänst bygger på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.6. 1 liter. en GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst.
Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
och
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381
.
I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och skickas till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (artikel 26 i DSGVO). Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till insamlingen av uppgifterna och överföringen av dem till Facebook. Facebooks behandling som sker efter vidarebefordran ingår inte i det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett gemensamt bearbetningsavtal. Avtalstexten finns på följande adress:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla integritetsinformation när vi använder Facebook-verktyget och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett sätt som är säkert ur ett dataskyddsperspektiv. Facebook ansvarar för datasäkerheten i Facebooks produkter. Du kan hävda de registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) om de uppgifter som behandlas av Facebook direkt hos Facebook. Om du hävdar de registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.
Du hittar mer information om hur du skyddar din integritet i Facebooks integritetspolicy:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/
.
Du kan också använda remarketingfunktionen ”Custom Audiences” i området Reklaminställningar under

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
avaktivera För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.
Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera Facebooks användningsbaserade reklam på webbplatsen European Interactive Digital Advertising Alliance:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, med moderbolaget Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Nedan kallad Google.
Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Webbplatsdrivaren får olika användningsuppgifter, t.ex. sidvisningar, besökets längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa uppgifter sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.
Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren för att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
Användningen av denna tjänst bygger på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.6. 1 liter. en GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst.
Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
.

Anonymisering av IP-uppgifter

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

Insticksprogram för webbläsare

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
.

Bearbetning av jobb

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, med moderbolaget Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Nedan kallad Google.
Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och utför inga oberoende analyser. Den används endast för administration och uppspelning av de verktyg som integreras via den. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.
Användningen av Google Tag Manager grundar sig på artikel 6.6.1 i den internationella lagstiftningen. 1 liter. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att snabbt och okomplicerat kunna integrera och administrera olika verktyg på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.6. 1 liter. a DSGVO, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning. Samtycket kan återkallas när som helst.

Google Web Fonts (lokal hosting)

Den här webbplatsen använder så kallade Google Fonts, som tillhandahålls av Google, för en enhetlig visning av teckensnitt. Google Fonts installeras lokalt. En anslutning till Googles servrar sker inte.
Ytterligare information om Google Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe-teckensnitt

Den här webbplatsen använder webbtypsnitt från Adobe för att vissa typsnitt ska kunna visas på ett enhetligt sätt. Leverantören är Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).
När du öppnar den här webbplatsen laddar din webbläsare de nödvändiga teckensnitten direkt från Adobe så att de kan visas korrekt på din terminal. När du gör det upprättar din webbläsare en anslutning till Adobes servrar i USA. Detta gör det möjligt för Adobe att veta att din IP-adress har använts för att komma åt denna webbplats. Enligt Adobe lagras inga cookies när teckensnitten tillhandahålls.
Lagringen och analysen av uppgifterna grundar sig på artikel 6.6. 1 liter. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att typsnittet presenteras enhetligt på webbplatsen. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.6. 1 liter. a DSGVO, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning. Samtycket kan återkallas när som helst.
Du kan när som helst förhindra att en automatisk anslutning upprättas genom en motsvarande inställning i din webbläsare, så att vår webbplats också kan användas, men utan Adobe-teckensnitt.
Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här:
https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html
.
Mer information om Adobe Fonts finns på följande webbplats:
https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html
.
Du hittar Adobes sekretesspolicy på följande adress:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Dina rättigheter

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Vissa databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. För detta ändamål räcker det att skicka ett informellt meddelande till oss via e-post, till exempel. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid brott mot dataskyddslagen har den registrerade rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är delstatskommissionären för dataskydd och informationsfrihet NRW i Düsseldorf.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Rätt till information, rättelse, radering, blockering

I enlighet med artikel 15 i DSGVO har du rätt att när som helst begära att MC-Bauchemie ger dig omfattande information om de uppgifter som lagras om dig. I enlighet med artikel 17 i DSGVO kan du när som helst begära att vi korrigerar, raderar och blockerar enskilda personuppgifter.