Botament, den
Förtroendemärke

Förtroende sedan 1988

Varumärket Botament står för ett nära och förtroendefullt samarbete med hantverkare och handel. För att leva upp till detta löfte är vårt centrala uttalande ”Med förtroende” ett uttryck för vår helhetsfilosofi. Att tjäna våra kunder och säkra framtiden är vad vi skapar genom verkligt värde i byggbranschen. Vi följer dessa riktlinjer i vårt varumärke, vårt dagliga arbete och våra nära relationer med våra partner.

Våra tjänster för dig:

Våra kunder

Åtgärder och kampanjer

Våra samarbetspartners