Renovering av poolen

REFERENSER

Renovering av poolen

Här har man klistrat över en befintlig kakelbeläggning i bassängen till en simbassäng. Golvet grundmålades med D1 Speed, lades med M29 HP och fogades med Multifuge Diamond MAX.