Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Botament neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Verantwoordelijk

De verantwoordelijke persoon voor deze website is:

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
46238 Bottrop
Duitsland

Telefoon: +49 2041 / 101-90
Fax: +49 2041 / 101-987

E-mail: info(at)botament.de

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie u contact kunt opnemen op het volgende e-mailadres:

E-mail: dsb@mc-bauchemie.de

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder meer gebruik van instrumenten van bedrijven die in de VS of in andere derde landen zijn gevestigd en die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in deze derde landen. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, voor bewakingsdoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Verzameling van gegevens op onze website
Serverlogbestanden

Telkens wanneer u onze website bezoekt, is het technisch onvermijdelijk dat via uw webbrowser bepaalde gegevens aan ons worden doorgegeven. Deze zijn meestal:
– IP-adres
– Datum en tijdstip van het verzoek
– Naam van het opgevraagde bestand
– Verzonden datavolume
– Hostnaam van de computer die toegang heeft
– Website waar het verzoek vandaan komt
– Browsertype en -versie
– Gebruikt besturingssysteem
Wij hebben deze gegevens nodig om een vlot en comfortabel gebruik van onze website mogelijk te maken. Bovendien zijn deze gegevens nodig om eventuele misbruiken tegen het systeem te kunnen opsporen.
Daarbij verwijzen wij enerzijds naar ons gerechtvaardigd belang om u een website te kunnen aanbieden (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Anderzijds de verstrekking van gegevens in geval van mogelijke wetsovertredingen ten behoeve van rechtshandhavingsinstanties (art. 6 lid 1 lit. c DSGVO).
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De gegevens worden alleen doorgegeven aan onze hosting service provider. Er is niet voorzien in de overdracht naar landen buiten de EU.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en opgeslagen door de internetbrowser die u gebruikt. Via deze cookies wordt bepaalde informatie, zoals bezochte internetpagina’s, locatiegegevens en IP-adressen, aan een internetbrowser toegewezen.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.
Cookies worden gebruikt om het bezoek aan de website comfortabeler, doeltreffender en veiliger te maken, bv. om de gebruiker de voorkeurstaal aan te bieden. Daarbij verwijzen wij naar ons rechtmatig belang overeenkomstig Art. Art 6 para. 1 lit. f DSGVO om de bezoekers van onze website technisch foutloze en geoptimaliseerde diensten te kunnen leveren.
Op onze website worden ook cookies van andere bedrijven gebruikt met het oog op reclame, analyse en functionaliteit (cookies van derden). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de desbetreffende verklaringen in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Indien toestemming voor het opslaan van deze cookies is gevraagd, is deze opslag gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a.). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).
Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie-provider van Borlabs.
De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs cookie zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.
De cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 6. 1 lit. c GDPR.

Contact formulieren

Op onze website bieden wij u verschillende contactformulieren aan om op vrijwillige basis met ons in contact te komen. In het kader van de contactformulieren verzamelen wij de volgende gegevens: Voornaam, achternaam, bedrijf, e-mail, telefoon, adres, alsmede de reden waarom u contact met ons opneemt of de informatie die u ons in verband met uw vraag wenst te doen toekomen.

De contactformulieren zijn speciaal voor de volgende gelegenheden:

Algemeen contactverzoek

Dit geeft u de algemene mogelijkheid om contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld om een telefoongesprek of een e-mailbericht aan te vragen. Wij gebruiken uw gegevens om u te bellen of om u een antwoord te sturen.
Bezoek ter plaatse
Wij bieden u de service van een bezoek ter plaatse door een vertegenwoordiger ter plaatse of een toepassingsingenieur. Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te verwerken, een afspraak te maken en eventuele vervolgvragen te beantwoorden.

Dealer worden

Wij zijn blij als wij nieuwe dealers als klant kunnen winnen. Ons contactformulier biedt u de mogelijkheid om hierover met ons in contact te treden. Wij zullen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over deze kwestie, zoals gevraagd.

Botament trailer op locatie

Wij bieden u het gebruik van onze Botament Trailer aan om uw klantenevenementen ter plaatse te ondersteunen. Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen en de mogelijkheden van het gebruik van de aanhangwagen en afspraken met u te bespreken.

Botamentevenementen

Als u zich wilt inschrijven voor een van onze talrijke opleidingen, evenementen of campagnes, kunt u dat ook doen via een contactformulier. Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen en om het soort evenement en de data met u te bespreken.

Aanmeldingsinstructies downloaden

Opdat ook u onze producten vakkundig kunt verwerken, bieden wij u de mogelijkheid tot het downloaden van toepassingsinstructies. Daarbij gebruiken wij uw gegevens om u de sollicitatie-instructies digitaal te verstrekken. Als u akkoord gaat, kunt u ook een bezoek ter plaatse met ons afspreken. In dat geval, gelieve het overeenkomstige vakje aan te vinken.

Brochure bestellen

Indien u een selectie van onze huidige brochures wenst te bestellen, gelieve het overeenkomstige contactformulier in te vullen. Wij hebben uw gegevens nodig om u het informatiemateriaal per post te kunnen toesturen. Voor de verzending geven wij uw gegevens door aan de volgende firma: Prowerb, Huissener Straße 7-9, 47533 Kleve, die de verzending van de brochures in onze opdracht uitvoert. U kunt het privacybeleid van Prowerb hier vinden: https://www.prowerb.de/datenschutzerklaerung/

Bestellen van monsters

Voor geselecteerde producten bieden wij u de mogelijkheid om een gratis monster te bestellen om uzelf te overtuigen van de kwaliteit en de eigenschappen. Om u het monster te kunnen toesturen en het u eventueel te kunnen demonstreren, hebben wij de gegevens nodig die u in het contactformulier hebt ingevuld.
Met de verwerking van uw gegevens, die wij verzamelen in het kader van de individuele contactformulieren, dienen wij ons rechtmatig belang om uw vragen te verwerken en u de gevraagde informatie of diensten te leveren (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of initiëren wij precontractuele maatregelen om een contract te sluiten, indien van toepassing (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).
Door het vakje “Contact opnemen” aan te klikken, verklaart u zich akkoord in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 para. 1 lit. een DSGVO dat wij contact met u moeten opnemen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevens worden doorgegeven aan werknemers binnen ons concern en aan externe dienstverleners voor de behandeling van uw aanvragen, voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.
Het gebruik van onze contactformulieren is vrijwillig. U kunt te allen tijde ook op andere manieren contact met ons opnemen (bijv. per post, e-mail, telefoon).
Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens via de tool “Actieve campagne” in de cookiebanner onder Marketing, gebruiken wij de gegevens die u heeft ingevuld in een van de contactformulieren om met u in contact te komen, om mogelijke interesses van uw kant te bevragen en om u passende oplossingen te kunnen bieden. Indien u geen toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens alleen verwerkt voor de doeleinden die u in het contactformulier hebt aangegeven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande privacyverklaring van Active Campaign.
In beginsel wissen wij persoonsgegevens wanneer uw aanvraag definitief is verwerkt en er geen noodzaak meer is voor verdere opslag (bijv. verdere contactvereisten voor de totstandbrenging en ontwikkeling van een samenwerking of voor het sluiten van een contract) of wanneer u bezwaar maakt tegen verdere verwerking. Van een vereiste kan met name sprake zijn indien de gegevens nog nodig zijn om contractuele diensten te verrichten, garantieclaims te controleren en, in voorkomend geval, deze te kunnen honoreren of af te wenden. In het geval van wettelijke bewaarplichten wordt de verwijdering pas in overweging genomen na het verstrijken van de desbetreffende bewaarplicht.

Botament Shop

Op onze website heeft u de mogelijkheid om via onze reclamepartner Sympathie-Werbe-Service reclamemateriaal te bestellen of premies van verkoopacties te verzilveren. Wanneer u de pagina oproept, wordt u doorverwezen naar de firma Sympathie-Werbe-Service, waar u het gewenste reclamemateriaal kunt selecteren en een winkelmandje kunt samenstellen. Wanneer u zich voor de eerste keer registreert, kiest u een wachtwoord en worden het bedrijf, de titel, de voornaam, de achternaam, het adres, het telefoon- en faxnummer (facultatief), het e-mailadres en de betalingswijze geregistreerd. Als u geregistreerd bent, kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord om een bestelling te plaatsen.
Met het Botament Shop-aanbod op onze website bieden wij u de mogelijkheid om online promotieartikelen te bestellen of beloningen in te wisselen. Daarbij verwijzen wij naar ons rechtmatig belang om u de mogelijkheid te bieden online promotieartikelen of premiums te bestellen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Wij gebruiken uw gegevens ook om ons aanbod van reclamemateriaal te optimaliseren en om contact met u op te nemen in geval van een klacht. In het geval van betaalde reclamemedia is artikel 6, lid 6, van toepassing. 1 lit. b DSGVO voor het opstellen van een factuur als onderdeel van de verwerking van het contract.
Uw contactgegevens voor registratie en bestelling zijn beschikbaar bij Sympathie-Werbemittel-Service. Contact: Sympathie-Werbe-Service, Falscheider Str. 5-7, 32584 Löhne. U kunt het privacybeleid van Sympathie-Werbe-Service hier vinden: https://botament.sympathie-werbe-service.de/
In principe wissen wij persoonsgegevens wanneer uw aanvraag definitief is verwerkt en er geen verdere opslag meer nodig is (bijv. klachten en evt. garantieclaims).

Opzet generator

Wij bieden u op onze website een setup generator aan waarmee u onze producten kunt configureren. Daartoe verzamelen en verwerken wij de door u verstrekte informatie: Bedrijf, titel, voor- en achternaam, adres, e-mail, soort constructie, alsmede gegevens over het object, b.v. nieuwbouw, verbouwing, renovatie, alsmede informatie over het materiaal, soort installatie, oppervlakteafmetingen, ondergrond. In het algemeen worden de gegevens gevraagd die nodig zijn voor een professioneel correcte productaanbeveling. Indien u dit wenst, kunt u de gekozen configuratie opslaan en op een later tijdstip weer oproepen. Daartoe verwerken wij bovendien een objectgerelateerd ID-nummer. De rechtsgrondslag voor het aangeboden gebruik van de opbouwgenerator is ons gerechtvaardigd belang om een productconfiguratietool op onze website aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) en zo in contact te komen met potentiële klanten (art. 6, lid 1 lit. b DSGVO).

Het gebruik van de build-up generator is vrijwillig en staat los van het gebruik van de rest van de website. Wij bewaren de persoonsgegevens die in het kader van de opbouwgenerator worden verzameld, doorgaans gedurende 5 jaar. Het gebruik van deze gegevens voor andere doeleinden is niet bedoeld. Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere ontvangers en/of aan niet-EU-landen.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens via de tool “Actieve campagne” in de cookiebanner onder Marketingdoeleinden, zullen wij de gegevens die u hebt ingevoerd in het contactformulier van de opbouwgenerator gebruiken om contact met u op te nemen om eventuele interesses van uw kant te bevragen en u passende oplossingen te kunnen bieden. Indien u geen toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens uitsluitend verwerkt voor het in het contactformulier aangegeven doel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande privacyverklaring van Active Campaign.
Wij behouden ons het recht voor om uw e-mailadres in het kader van het gebruik van de opbouwgenerator te gebruiken om u per e-mail verdere informatie over soortgelijke producten en diensten van ons toe te zenden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzending van dergelijke e-mails met werking voor de toekomst, zonder dat dit bijzondere kosten met zich meebrengt. Daartoe kunt u gebruik maken van de afmeldlink aan het einde van elke verzonden e-mail of een e-mail sturen naar de in het impressum vermelde contactgegevens. In geval van herroeping worden uw gegevens gewist. De informatie hierover blijft gedurende 3 jaar gedocumenteerd en wordt daarna eveneens gewist.

Nieuwsbrief

Indien u de op deze website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een bindend e-mailadres en aanvullende gegevens (voornaam, achternaam, bedrijf, e-mail) nodig om u persoonlijk te kunnen aanspreken en u eventueel te kunnen identificeren indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen. Indien de inschrijving voor de nieuwsbrief gekoppeld is aan een incentive, hebben wij ook uw adresgegevens nodig (straat, postcode en woonplaats). Voor de verzending van de incentives geven wij uw gegevens door aan het volgende bedrijf: Prowerb, Huissener Straße 7-9, 47533 Kleve. U kunt het privacybeleid van Prowerb hier vinden: https://www.prowerb.de/datenschutzerklaerung/
Wij gebruiken het programma “Active Campaign” om de door u ingevoerde gegevens te verzamelen en te verwerken en om de nieuwsbrief te versturen. De toestemming die u geeft om de nieuwsbrief te ontvangen, staat los van het feit of u al dan niet uw toestemming hebt gegeven in de cookiebanner onder marketingdoeleinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de onderstaande privacyverklaring van Active Campaign.
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. De verwerking van de in het registratieformulier ingevulde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Wij gebruiken hiervoor de dubbele opt-in procedure. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw e-mailadres en andere gegevens en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de links “Uitschrijven” of “Instellingen beheren” of door een e-mail te sturen aan de verantwoordelijke persoon. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft onverlet. Na afmelding worden uw gegevens binnen 14 dagen uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd. We bewaren de documentatie hierover 3 jaar en verwijderen het dan.
In geval van verzending van een incentive zullen wij uw adresgegevens binnen 14 dagen nadat de mailing heeft plaatsgevonden, verwijderen.

Deelname aan onlineseminars

Wij maken steeds meer gebruik van digitale media in onze communicatie met derden. Dit zijn online seminars om onze opleidingen digitaal te kunnen aanbieden aan klanten en belangstellenden.
Persoonsgegevens worden verwerkt bij de inschrijving voor een online seminar of tijdens de uitvoering van het seminar. Deze zijn meestal:
– Gebruikersgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoon (optioneel), profielfoto (optioneel)
– Vergader metadata: Onderwerp, IP-adressen van deelnemers, informatie over apparatuur/hardware
– Voor opnamen (optioneel): MP4-bestand van alle video-, audio- en presentatieopnamen, M4A-bestand van alle audio-opnamen, tekstbestand van de online Meetins-chat.
– Bij het inbellen met de telefoon: Aanduiding van het nummer van de inkomende en uitgaande oproep, de naam van het land, de begin- en eindtijd. Indien nodig kunnen verdere verbindingsgegevens, zoals het IP-adres van het apparaat, worden opgeslagen.
Wij verwerken deze gegevens zodat wij u informatie kunnen sturen voor de registratie of de inhoud van de bijeenkomst of het evenement of zodat wij de bijeenkomst kunnen houden. In voorkomend geval kunnen dit ook precontractuele maatregelen zijn voor het sluiten van een overeenkomst of een belastbare gebeurtenis waarvoor wij u vervolgens een factuur sturen.
Als rechtsgrondslag verwijzen wij naar ons rechtmatig belang om online met u te communiceren of om u online informatie te kunnen verstrekken in de vorm van een online seminar (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of om precontractuele maatregelen te initiëren (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). In het geval van een online seminar waarvoor kosten in rekening worden gebracht, hebben wij uw gegevens nodig om u conform de overeenkomst een factuur te kunnen sturen (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Zonder de verwerking van uw gegevens is deelname aan een videoconferentie of een online seminar niet mogelijk. Natuurlijk hebt u ook de mogelijkheid om op een andere manier contact met ons op te nemen of deel te nemen aan geselecteerde persoonlijke opleidingscursussen, hoewel de inhoud daarvan kan variëren.
Wij gebruiken de tool “GoToWebinar” om online seminars te organiseren. U kunt GoToWebinar gebruiken door de software van tevoren te downloaden. U kunt GoToWebinar ook gebruiken in een versie alleen voor de browser.
Als u zich wilt inschrijven voor een online seminar, wordt u doorgestuurd naar de website van GoToWebinar.
“GoToWebinar” is een dienst van LogMeIn, Inc. gevestigd in Boston, Massachusetts. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met LogMeIN. Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door de sluiting van de modelcontractbepalingen van de EU. Meer informatie vindt u hier: https://www.logmein.com/de/legal/privacy
https://logmeincdn.azureedge.ne/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf
Als wij online seminars willen opnemen voor interne doeleinden, zoals het maken van notulen of trainingsvideo’s, zullen wij u van tevoren informeren en om uw toestemming vragen. Het feit van opname wordt ook aan u getoond. Gelieve er ook rekening mee te houden dat chatgeschiedenissen en vragen van deelnemers ook kunnen worden opgenomen voor protocollaire doeleinden en follow-up. De opnamen worden lokaal opgeslagen op de computer van de organisator.
Als u het er niet mee eens bent, kunt u de conferentie of het seminar verlaten of alleen maar luisteren en kijken zonder in beeld en geluid te worden waargenomen door de moderator of andere deelnemers, door de juiste instellingen in het programma te maken. Deelname aan chats of het stellen van vragen is dan niet mogelijk.
Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deelname aan on-lineseminars worden niet aan derden doorgegeven. Tenzij de openbaarmaking van deze gegevens voortvloeit uit de inhoud en het doel van het online-seminar, bv. door de overdracht van aanvullende informatie, de toezending van aanbiedingen of de bemiddeling van contactpersonen.
Na afloop van de online-seminars worden de verzamelde gegevens gewist, tenzij de gegevens nodig zijn voor andere doeleinden en op basis van een andere rechtsgrondslag (bv. het aangaan van een zakenrelatie, toezending van informatie of opleidingsmateriaal, toezending van een factuur).

Inschrijving voor evenementen en activiteiten

Op onze website hebt u de mogelijkheid om u online in te schrijven voor opleidingen en evenementen. De registratie vindt plaats via de externe dienstverlener Eventbrite. Contact: Eventbrite Inc, 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten met vertegenwoordiging Eventbrite NL BV, Silodam 402, 1013AW, Amsterdam, Nederland. Hierna Eventbrite genoemd.
Wanneer je je online registreert, verzamelt Eventbrite alle gegevens die je opgeeft bij je registratie (naam, e-mailadres, enz.). Daarnaast worden ook uw IP-adres en andere metagegevens (browser, besturingssysteem, versie, eindapparaat) en, in het geval van een betaald evenement, uw betalingsgegevens geregistreerd. U kunt het privacybeleid van Eventbrite hier bekijken:
https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de.
Het doel van de registratiefunctie is om u een gemakkelijke online registratiemogelijkheid op onze website te bieden. Bovendien hebben wij de gegevens nodig om u een factuur te kunnen sturen in geval van een belastbaar feit.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is art. Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, hebben wij er een legitiem belang bij u een gemakkelijke online registratiemogelijkheid op onze website te kunnen aanbieden. Bovendien is artikel 6, lid. 1 lit. b DSGVO voor het opstellen van een factuur als onderdeel van de contractverwerking voor een betaald evenement.
Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO, voor zover de toestemming de opslag van cookies omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Wij hebben een overeenkomst inzake bestelgegevens gesloten met Eventbrite. Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door de sluiting van de modelcontractbepalingen van de EU. Meer informatie vindt u hier:
https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de.
Uw gegevens kunnen voor verdere verwerking worden doorgegeven aan werknemers binnen onze groep van ondernemingen en externe dienstverleners, indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten. Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere ontvangers.
De gegevens die u invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Deelname aan loterijen

Van tijd tot tijd zult u de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan wedstrijden op onze website. In dat geval stuurt u ons naast de gevraagde inzending (bv. foto’s) of oplossing ook uw e-mailadres en andere contactgegevens (naam, voornaam, adres) zodat wij u kunnen bedanken voor uw deelname en een prijs kunnen overhandigen als u wint. Daarbij verwijzen wij naar ons rechtmatig belang overeenkomstig Art. Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO in de zin van een aantrekkelijk en interactief ontwerp van ons online-aanbod.

In geval van winst is het mogelijk dat de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde die de opdracht krijgt de prijs op te sturen of te overhandigen. De gegevens die voor dit doel worden gebruikt, worden gewist zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is en geen wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke is onderworpen zich daartegen verzet. De gegevens zullen niet aan een derde land worden doorgegeven.

Indien uw gegevens in het kader van een winactie (website, socialemediaplatforms) moeten worden gepubliceerd, wordt u daarover geïnformeerd in het kader van een toestemmingsverklaring (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).
Houdt u ook rekening met de voorwaarden voor deelname die gelden in het kader van de wedstrijd, met name wat betreft het gebruik van beeldmateriaal en de daarmee samenhangende auteursrechten.
Wij behouden ons het recht voor om uw e-mailadres in het kader van wedstrijden te gebruiken om u per e-mail meer informatie te sturen over soortgelijke producten en diensten van ons. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verzending van dergelijke e-mails met werking voor de toekomst, zonder dat dit bijzondere kosten met zich meebrengt. Daartoe kunt u gebruik maken van de afmeldlink aan het einde van elke verzonden e-mail of een e-mail sturen naar de in het impressum vermelde contactgegevens. In geval van herroeping worden uw gegevens gewist. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere ontvangers.

Sociale media

Onze aanwezigheid in de sociale media

Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de sociale netwerken die wij gebruiken. Sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, enz. kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun website bezoekt of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bv. Like-buttons of reclamebanners). Het bezoek aan onze sociale mediasites leidt tot talrijke verwerkingen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze sociale media bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende socialemediaportaal. In dat geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kan u op interesses gebaseerde reclame worden getoond binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Gelieve er ook rekening mee te houden dat wij niet alle verwerkingen op de socialemediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingen derhalve worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve portaalsites van de sociale media.

Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid in de sociale media is ontworpen om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te verzekeren. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO).

Verantwoordelijke persoon en uitoefening van rechten

Als u een van onze sociale mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in gang worden gezet. U kunt uw rechten (toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en klacht) in principe zowel tegenover het bedrijf als tegenover de voor de verwerking verantwoordelijke uitoefenen. ons en tegenover ons. de exploitant van het desbetreffende socialemediaportaal (bijvoorbeeld Facebook).

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de socialemediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking door de socialemediaportalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de sociale media hebben verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – m.n. bewaartermijnen – blijven onaangetast.
Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland met de moedermaatschappij Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hierna “Facebook” genoemd. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben een gezamenlijke verwerkersovereenkomst (Controller Addendum) gesloten met Facebook. In deze overeenkomst worden de gegevensverwerkingen beschreven waarvoor wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw reclame-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland met de moedermaatschappij Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hierna “Instagram” genoemd.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

Wij hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Wij hebben een profiel op LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland met de moedermaatschappij LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA met de dochteronderneming. Hierna LinkedIn genoemd. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met de moedermaatschappij Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Hierna YouTube genoemd.
Voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Webanalyse, reclame en andere hulpmiddelen

Actieve campagne

Op deze website maken wij gebruik van “Active Campain” voor onze online marketing activiteiten. Active Campaign is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in Ierland. Contact: Active Campaign, 1 North Dearborn St. 5th Floor, Chicago, IL 60602, VS en Charlesmont Exchange, Charlemont Street, Dublin, D02VN88, Ierland (hierna “Active Campaign” te noemen).
Dit is een geïntegreerde software-oplossing die wij gebruiken om verschillende aspecten van onze online marketing te dekken. Deze omvatten, onder andere:
E-mailmarketing (nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings, bv. voor het aanbieden van downloads), contactbeheer en contactformulieren.
Via onze inschrijvingsdienst kunnen bezoekers van onze website meer te weten komen over ons bedrijf, inhoud downloaden en hun contactinformatie doorgeven. Deze informatie wordt opgeslagen op servers van onze softwarepartner Active Campaign. Zij kunnen door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke van onze bedrijfsdiensten voor hen interessant zijn. Alle informatie die wij verzamelen is onderworpen aan dit privacybeleid. Wij gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend om onze marketingacties te optimaliseren.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van de diensten van Active Campaign is ons rechtmatig belang overeenkomstig de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons legitiem belang bij het gebruik van deze dienst is het optimaliseren van onze marketingmaatregelen en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening op de website.
Bij elk bezoek aan onze website worden gegevens anoniem opgeslagen voor analysedoeleinden en cumulatief weergegeven in rapporten, tenzij u bezwaar maakt tegen de door het programma ingestelde cookie of uw toestemming geeft overeenkomstig artikel 4 van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art 6 para. 1 lit. een DSGVO hebben gegeven. Zodra u via een formulier op de website persoonsgegevens invoert en verstrekt, worden deze gegevens samengevoegd met de analysegegevens. Dit betreft echter alleen de gegevens die zijn verzameld door het plaatsen van een cookie. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.
Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Active Campaign. Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door de sluiting van de modelcontractbepalingen van de EU. Meer informatie vindt u hier: https://www.activecampaign.com/de/privacy-policy
https://activecampaign.com/legal/scc
https://activecampaign.com/de/legal/gdpr-updates/privacy-shield.

Facebook Pixel

Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde “Facebook pixel” gebruikt. De aanbieder is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, met de moedermaatschappij Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Hierna “Facebook” genoemd.

Facebook Pixel kan worden gebruikt om het gedrag van paginabezoekers te volgen nadat zij naar de website van de aanbieder zijn doorverwezen door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en voor het optimaliseren van toekomstige reclamemaatregelen.
De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina’s, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming veilig is. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.
Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
U kunt ook de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” gebruiken in het gedeelte Advertentie-instellingen onder
Deactiveer https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.
Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met de moedermaatschappij Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Hierna “Google” genoemd.
Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Het stuurprogramma van de website ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Jobverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met als moedermaatschappij Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Hierna “Google” genoemd.
Google Tag Manager is een instrument waarmee wij tracking- of statistische instrumenten en andere technologieën op onze website kunnen inbedden. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de via het systeem geïntegreerde instrumenten. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.
Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van diverse hulpmiddelen op zijn website. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met als moedermaatschappij Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Hierna “Google” genoemd.
Google Ads stelt ons in staat advertenties af te spelen in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bv. locatiegegevens en interesses) (targeting op doelgroepen). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen tot de vertoning van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige kliks hebben geleid.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://policies.google.com/privacy/frameworks
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Remarketing. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met de moedermaatschappij Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Hierna “Google” genoemd.
Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. het klikken op bepaalde producten) om u in te delen in bepaalde reclamedoelgroepen en u vervolgens passende reclameboodschappen voor te schotelen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).
Bovendien kunnen de reclamedoelgroepen die met Google Remarketing zijn aangemaakt, worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op het ene eindapparaat (bv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook op een ander eindapparaat (bv. tablet of pc) worden weergegeven.
Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met als moedermaatschappij Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Hierna “Google” genoemd.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Indien Google Maps geactiveerd is, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in de cache van uw browser om de teksten en lettertypes correct weer te geven.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. a GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google web lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met de moedermaatschappij Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Hierna “Google” genoemd.
Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om de teksten en lettertypen correct weer te geven. Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO, voor zover de toestemming de opslag van cookies in het eindapparaat van de gebruiker omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u hier:
https://developers.google.com/fonts/faq
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe lettertypen

Deze website maakt gebruik van weblettertypen van Adobe voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).
Wanneer u deze website oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes rechtstreeks van Adobe, zodat ze correct op uw eindapparaat kunnen worden weergegeven. Daarbij brengt uw browser een verbinding tot stand met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor kan Adobe weten dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen bij het verstrekken van de lettertypes.
De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien om toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. een DSGVO, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
U kunt het tot stand brengen van een automatische verbinding te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling in uw internetbrowser; onze site kan dan ook worden gebruikt, maar zonder de lettertypes van Adobe.
De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Voor meer informatie over Adobe Fonts, zie: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.
U kunt het privacybeleid van Adobe vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Uw rechten

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat het ons een informeel bericht te sturen, bijvoorbeeld per e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingsvraagstukken is de Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie NRW, Düsseldorf.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, schrapping, blokkering

Overeenkomstig Art. 15 DSGVO heeft u te allen tijde het recht MC-Bauchemie te verzoeken u uitgebreid te informeren over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Overeenkomstig art. 17 DSGVO kunt u te allen tijde van ons verlangen dat wij individuele persoonsgegevens corrigeren, wissen en blokkeren.