Systemy produktów: Szybkie jastrychy

M 54 Szybki jastrych – środek wiążący

M 54

 

BOTAMENT M 54 jest szybkim jastrychem – środkiem wiążącym do wykonywania jastrychów zespolonych, na warstwie poślizgowej, oraz jastrychów pływających.

 

- Możliwość wykonywania okładzin po 24 godzinach - Hydrofobowy (dobra ochrona przeciw podciąganiu wilgoci z podłoża) - Do wewnątrz i na zewnątrz - Długi czas przeznaczony na obróbkę - Możliwość nanoszenia pompą
Obszary zastosowania

 

- Do wykonywania szybkosprawnych jastrychów cementowych:

- na warstwie poślizgowej

- zespolonych z podłożem

- na warstwie izolacji cieplnej

- na ogrzewanie podłogowe


- Do pomieszczeń mokrych

- Do naprawy i renowacji starych jastrychów cementowych

- Do naprawy podłoży cementowych przed wykonaniem jastrychu

- Do mocowania zakotwień oraz słupków ogrodzeniowych

 

Przygotowanie podłoża

 

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być:

- suche czyste i nieprzemarzniete

- nośne

- wolne od tłuszczu, powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części


Jastrych zespolony:

- Należy wykonać mostek przyczepny z BOTAMENT D 10 wymieszanego z wodą (w stosunku 1:1)

- Mostek przyczepny należy nanieść na zwilżone podłoże i po dodaniu BOTAMENT M 54 wymieszanym z piaskiem jastrychowym o uziarnieniu 0-8 mm starannie wetrzeć w podłoże.


Jastrych należy nakładać metodą „świeże na świeże“ na wilgotny mostek przyczepny.


Jastrych na warstwie poślizgowej: W przypadku układania jastrychu na warstwie poślizgowej mostek przyczepny nie jest wymagany.

 

Przechowywanie

 

w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed mrozem, 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

 

Proporcja mieszaniny

 

max. 8 l wody / 25 kg środek wiążący

 

Ready to receive covering

 

Do wykonywania okładzin na jastrychu wykonanym przy zastosowaniu BOTAMENT® M 54 można przystąpić przy zachowaniu następujących przerw względnie po osiągnięciu następującej wilgotności jastrychu (mierzonej metodą CM):


Rodzaj obciążenia jastrych nieogrzewany:

Okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego: ≤ 2,00 %

Wykładziny tekstylne i elastyczne: ≤ 2,00 %

Parkiet, laminat oraz mozaika drewniana: ≤ 2,00 %


Rodzaj obciążenia jastrych ogrzewany:

Okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego: ≤ 2,00 %

Wykładziny tekstylne i elastyczne: ≤ 1,80 %

Parkiet, laminat oraz mozaika drewniana: ≤ 1,80 %Dane dotyczą jastrychów zespolonych, na warstwie poślizgowej oraz jastrychów pływających

 

Czas obróbki

 

90 - 120 minut

 

Grubość warstwy

 

10 do 80 mm

 

Możliwość chodzenia

 

po ok. 4-6 h

 

 

Do mieszania zaprawy jastrychowej należy używać powszechnie stosowanych mieszarek lub pomp mieszająco-tłoczących. W przypadku przerw w pracy należy mieszarkę, pompę oraz przewody gruntownie oczyścić.


Zapotrzebowanie materiałowe 200 l- wiadro:


Proporcja mieszaniny 1:4

BOTAMENT® M 54 : 62,5 kg (2,5 worka)

piasek jastrychowy 0- 8 mm : 250 kg

woda : max. 20 l


Proporcja mieszaniny 1:3,5

BOTAMENT® M 54 : 75 kg (3 worki)

piasek jastrychowy 0- 8 mm : 262,5 kg

woda : max. 24 l


Proporcja mieszaniny 1:3

BOTAMENT® M 54 : 75 kg (3 worki)

piasek jastrychowy 0- 8 mm : 225 kg

woda : max. 24 l

 

Temperatura obróbki oraz podłoża

 

+5°C do +25°C

 

Opakowanie
Opakowanie Jednosta do wysyłki Ilość sztuk na palecie Nr artykułu Kod kreskowy
25 kg Worek papierowy szary - 40 szt. 0 0
Downloads
Porady praktyczne
Wyszukaj dystrybutora
Karta charakterystyki