Systemy produktów: Zaprawy klejowe

MULTISTONE Wielofunkcyjna lekka zaprawa klejowa do kamieni naturalnych oraz okładzin cermicznych – C2 FT S1/S2

MULTISTONE
pl_C2_FT_S1_S2
pl_Staub

MULTISTONE jest wielofunkcyjną, lekką zaprawą klejową, stosowaną na powierzchniach ścian i podłóg, do układania prawie wszystkich rodzajów kamienia naturalnego jak również płytek ceramicznych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

 • wysoka stabilność i elastyczność
 • szczególnie do płytek wielkoformatowych
 • wysoka wydajność
 • szybkowiążąca
 • zredukowane zjawisko pylenia
Obszary zastosowania

Klejenie:

 • kamienia naturalnego
 • kamionki i gresu
 • ceramiki glazurowanej
 • płytek ciągnionych
 • płytek klinkierowych (również podłogowych) oraz terakoty
 • płytek formowanych ręcznie
 • drobnej i średniej mozaiki, jak również mozaiki szklanej
 • płytek szklanych
 • materiałów izolacyjnych i płyt budowlanych


Szczególnie gładkie płyty (np. płyty z twardej pianki) należy wcześniej uszorstkowić.

Podłoża
 • beton, beton lekki i beton komórkowy
 • mur pełnospoinowy
 • tynki grup CS II, CS III i CS IV zgodnie z PN-EN 998-1 oraz tynk gipsowy zgodnie z PN-EN 13279-1 (wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,5 N/mm²)
 • płyty budowlane BOTAMENT BP
 • stare okładziny ceramiczne
 • płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe oraz gipsowo-włókninowe
 • jastrych cementowy i anhydrytowy
Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być:

 • suche, czyste i nieprzemarznięte
 • nośne
 • oczyszczone z tłuszczu, starych powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych innych luźnych części


Chłonne podłoża zagruntować BOTAMENT D 11.

Przechowywanie

w suchym i chłodnym miejscu 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

Proporcja mieszaniny

Proporcja mieszaniny S1:

masa szpachlowa = ~ 3,6 l wody/15 kg

zaprawa grubowarstwowa = ~ 3,6 l wody /15 kg

zaprawa średniowarstwowa = ~ 3,8 l wody /15 kg

zaprawa cienkowarstwowa = ~ 4,5 l wody /15 kg

zaprawa o kons. rozpływnej = ~ 4,8 l wody /15 kg


Proporcja mieszaniny S2:

zaprawa cienkowarstwowa = 3,75 l BOTAMENT® D 10 + 0,75 l wody/15kg

zaprawa o kons. rozpływnej = 4,0 l BOTAMENT® D 10 + 0,8 l wody/15kg

Czas dojrzewania

~ 3 minuty

Czas otwarty

~ 20 minut

Czas obróbki

~ 30 minut

Maksymalna grubość warstwy

30 mm

Możliwość chodzenia

po ok. 2 h

Pełne obciążenie

po ok. 48 h

Spoinowanie

po ok. 3 h

Materiał mieszać z czystą, zimną wodą przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy

Temperatura obróbki oraz podłoża

od + 5°C do +25°C

Zużycie na (m²)

Zużycie (zaprawa cienkowarstwowa):

Paca zębata 6 mm = ~ 2,0 kg/m²

Paca zębata 8 mm = ~ 2,6 kg/m²

Paca zębata 10 mm = ~ 3,0 kg/m²


Zużycie (zaprawa średniowarstwowa):

~ 4,0 kg/m²


Zużycie (zaprawa o konsystencji rozpływnej):

Paca zębata 8 mm = 2,5 kg/m²

Paca zębata 10 mm = 2,8 kg/m²

Wskazówki

Przy układaniu kamienia naturalnego należy przestrzegać obowiązujących norm oraz wytycznych.

Opakowanie
Opakowanie Jednosta do wysyłki Ilość sztuk na palecie Nr artykułu Kod kreskowy
15 kg Worek papierowy kremowobiały - 50 szt. 49224000315609 4030905080506
Downloads
Porady praktyczne
Wyszukaj dystrybutora
Karta charakterystyki