Restaurowanie, Renowacja, Modernizacja

Wyrównanie podłoża

Przygotowanie powierzchni ścian i posadzek


Trwałość okładziny ceramicznej może być na tyle wysoka, na ile umożliwia to podłoże. Dlatego też przed przystąpieniem do wykonywania okładziny należy podłoże starannie sprawdzić. Jako kryteria oceny służą tu:

  • dojrzałość podłoża (możliwość   wykonywania okładzin)
  • wytrzymałość podłoża
  • wilgotność
  • możliwość podgrzewania (np.
  • przy ogrzewaniu podłogowym)
  • układ spoin dylatacyjnych
  • czystość

 

Aby umożliwić pewne zamocowanie okładziny należy wcześniej prawidłowo przygotować podłoże. Jeszcze zanim zostanie wykonane gruntowanie (o ile jest wymagane) powinna zostać przeprowadzona kontrola tolerancji podłoża (należy w tym wypadku przestrzegać odpowiednich wytycznych np. „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” Instytutu Techniki Budowlanej).

 

Do stabilnego wyrównywania powierzchni ścian oraz posadzek służy masa wyrównawcza BOTAMENT M 200 (3-50 mm). Produkt może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków oraz już po dwóch godzinach umożliwia układanie płytek.

1

Wykonywanie spadku na posadzce przy zastosowaniu BOTAMENT® M 200.

2

Obróbka BOTAMENT® M 200 na ścianie – grubość warstwy do 50 mm.

3

Szpachlowanie cienkowarstwowe wykonane z BOTAMENT® M 04 lub M 06.

4

Zacieranie BOTAMENT® M 04 lub M 06 przy użyciu pacy.