Restaurowanie, Renowacja, Modernizacja

Wyrównanie podłoża

Masy samopoziomujące


W przypadku posadzek o dużej powierzchni wyrównanie podłoża następuje przy zastosowaniu mas samopoziomujących BOTAMENT M 49 (do 15 mm, tylko wewnątrz) BOTAMENT M 50 (do 15 mm) lub BOTAMENT M 51 (od 5 do 30 mm). Dzięki specjalnie dobranej recepturze zaprawy BOTAMENT M 50 oraz BOTAMENT M 51 mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

 

Najważniejsze wskazówki dotyczące obróbki

Przed zastosowaniem masy samopoziomującej należy w każdym przypadku przeprowadzić gruntowanie podłoża, Przed przystąpieniem do wylewania masy należy zwrócić uwagę, aby odpowiednio zabezpieczyć krawędzie. Pozwoli to zminimalizować naprężenia występujące w zaprawie samopoziomującej. W momencie przygotowywania wylewki należy zachować odpowiednie pro porcje mieszania, aby zaprawamogła osiągnąć zakładaną wytrzymałość. Nie wcześniej niż po sześciu godzinach można przystąpić do nakładania kolejnej warstwy, która powinna mieć mniejszą grubość niż poprzednia. Pierwszą warstwę należy uprzednio zagruntować przy zastosowaniu BOTAMENT D 11. Zaprawę należy chronić przed przeciągami oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Zaprawa w fazie wiązania nie może być ponownie mieszana. Zaleca się nakładanie masy bez przerw roboczych.

Wskazówka:

PRZYSPIESZENIE POSTĘPU PRAC!  

Dzięki zastosowaniu  BOTAMENT® BS 50 Speed – środka przyspieszającego wiązanie masy samopoziomującej BOTAMENT® M 50, płytki mogą być układane już po ok. 90 minutach.

1

Gruntowanie chłonnych podłoży wykonuje się przy zastosowaniu BOTAMENT® D 11.

2

Wylewanie masy samopoziomującej BOTAMENT® M 50.

3

Rozprowadzenie wylewki BOTAMENT® M 50 za pomocą pacy.

4

Odpowietrzenie warstwy wyrównującej przy użyciu walca z kolcami.