Restaurowanie, Renowacja, Modernizacja

Wykonywanie okładzin w pomieszczeniach wilgotnych

Folia w płynie w łazienkach


Wykonywanie okładzin ceramicznych w kabinach prysznicowych oraz łazienkach jest tematem złożonym. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wykonanie wszelkich detali, jak np. wtopienie taśm uszczelniających. Jako podłoża nadają się  płyty gipsowo-kartonowe oraz tynki cementowe i cementowo-wapienne.

1

Wykonanie warstwy spadkowej przy zastosowaniu BOTAMENT® M 200.

2

Gruntowanie warstwy spadkowej przy zastosowaniu BOTAMENT® D 11.

3

Wtopienie systemowej taśmy uszczelniającej BOTAMENT® SB 78 w pierwszą warstwę folii
w płynie BOTAMENT® DF 9 Plus.

4

Nakładanie izolacyjnej folii w płynie BOTAMENT® DF 9 Plus, w dwóch warstwach.

5

Układanie płytek ceramicznych z wykorzystaniem wielofunkcyjnej zaprawy klejowej MULTILIGHT lub MULTISTONE.

6

Spoinowanie z użyciem wielofunkcyjnej zaprawy do spoin MULTIFUGE Fine Speed oraz zmywanie powierzchni.