TERRACHAMP

Zawsze po bezpiecznej stronie

TERRACHAMP na zaprawie drenażowej


W przypadku remontów tarasów i balkonów główny problem związany jest z wysokością nadbudowy nowej nawierzchni. Z zastosowaniem zaprawy drenażowej BTD 200 Terrachamp można wykonać nośną warstwę drenażową o grubości 20 mm, co powoduje redukcję wysokości całej konstrukcji o 50%.

Już po upływie 8 godzin można przystąpić do przyklejania płytek ceramicznych z wykorzystaniem Botament BTK 200 Terrachamp.

1

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.terrachamp.com/2/

2

Problem często spotykany przez wykonawców: wykonano izolację (bitumiczna lub bitumiczna izolacja samoprzylepna), ale jak w takich warunkach wykonać okładzinę ceramiczną lub z kamienia naturalnego?

3

Na izolacji należy ułożyć jedną warstwę folii PE. Podłoże powinno charakteryzować się spadkiem min. 1,5-2,0%. Należy również wykonać dylatacje obwodowe.

4

Po zamontowaniu profilu brzegowego można przystąpić do układania warstwy zaprawy drenującej, którą należy rozprowadzić na minimalną grubość 2 cm, a następnie wyrównać.

5

BTK 200 TERRACHAMP rozprowadza się pacą zębatą dopasowaną do formatu okładziny.

6

Wyschniętą okładzinę należy spoinować zaprawą BTF 200 TERRACHAMP za pomocą pacy do spoinowania.