Masy izolacyjne na balkonach i tarasach

Tradycyjne izolacje mineralne

Masy izolacyjne na balkonach i tarasach


Aby zabezpieczyć konstrukcje przed wnikającą wilgocią, a tym samym uchronić ja przed uszkodzeniem, stosuje sie obecnie izolacje mineralne, które znajdują się bezpośrednio pod okładzina z płyt ceramicznych.

Do stosowania nadają sie zarówno izolacje jednoskładnikowe, jak i dwuskładnikowe.

Izolacja specjalna Botament MD 2 The Blue 1 lub Botament MD 28 jest jedna ze sprawdzonych izolacji zespolonych, która może być stosowana nie tylko w silnie obciążonym obszarze zewnętrznym, ale również w basenach. Tak szeroki zakres zastosowania produktu daje inwestorom i wykonawcom największe możliwe bezpieczeństwo.

Aby zmniejszyć wnikanie wilgoci w graniczące części konstrukcyjne lub w szczeliny dylatacyjne, stosuje się oprócz zapraw klejowych, również systemowa taśmę uszczelniającą Botament SB 78. Izolacje Botament MD 2 The Blue 1 oraz BOTAMENT MD 28 należy nanosić w co najmniej dwóch warstwach. Grubość wyschniętej warstwy izolacji musi wynosić łącznie minimum 2,0 mm. Aby można było to osiągnąć, należy w wilgotnym stanie dwukrotnie nanieść warstwę o grubości 1,2 mm.

1

Wykonanie warstwy spadkowej (min. 2%) przy zastosowaniu BOTAMENT® M 200.

2

Gruntowanie warstwy spadkowej przy zastosowaniu BOTAMENT® D 11.

3

Wklenianie taśmy uszczelniającej BOTAMENT® SB 78 w narożnikach wewnętrznych, w warstwę BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 lub BOTAMENT® D 28

4

Nakładanie drugiej warstwy izolacji BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 lub BOTAMENT® D 28.

5

Układanie niekalibrowanego kamienia naturalnego metodą kombinowaną na zaprawie klejowej MULTISTONE®, MULTILIGHT, BOTAMENT® M 29

6

Spoinowanie okładziny przy zastosowaniu MULTIFUGE® Base.