Restaurowanie, Renowacja, Modernizacja

Wykonywanie okładzin na starych podłożach

Resztki wykładzin, warstwy izolacyjne, stare płytki oraz powłoki malarskie


Nowa okładzina z kamienia naturalnego lub płytek ceramicznych podnosi komfort pomieszczeń mieszkalnych. Jednakże usunięcie starych wykładzin wymaga niejednokrotnie czasu, dużego nakładu pracy oraz jest kosztowne. W przypadku niewrażliwych na działanie wody, silnie przylegających do podłoża powłok malarskich, izolacyjnych, a także resztek klejów do okładzin zazwyczaj można, bez kosztownego usuwania lub szlifowania przystąpić do wykonywania okładziny ceramicznej lub z kamienia naturalnego. Gładkie powłoki malarskie oraz izolacyjne należy wcześniej opalić.

1

Gruntowanie podłoża środkiem BOTAMENT ® D 15. Alternatywnie, na zewnątrz budynków, szpachlowanie drapane BOTAMENT ® MD 1.

2

Nakładanie zaprawy MULTILIGHT lub MULTISTONE przy użyciu odpowiednio dobranej pacy zębatej.

3

Układanie płytki na warstwę MULTILIGHT lub MULTISTONE

4

Spoinowanie zaprawą MULTIFUGE ® lub MULTIFUGE ® Schmal.

5

Formowanie oraz zmywanie spoiny.

6

Okładzina zaspoinowana zaprawą MULTIFUGE ® , MULTIFUGE ® Schmal