Restaurowanie, Renowacja, Modernizacja

Wykonywanie okładzin na starych podłożach

Renowacja podłoży krytycznych


Pewne i bezusterkowe wykonanie okładziny ceramicznej na podłożach krytycznych, jak np. podłogi drewniane, płyty OSB lub wiórowe, podłoża mieszane, młody beton lub spękane jastrychy, zapewnia się dzięki zastosowaniu systemu kompensującego. W przypadku renowacji dodatkowym wymogiem staje się często izolacja akustyczna. Dzięki zastosowaniu BOTAMENT® płyty tłumiąco-kompensującej uzyskuje się (co zostało sprawdzone wg normy PN-EN ISO 140-8) tłumienie dźwięków kroków na poziomie 13 dB.

1

Gruntowanie lakierowanej podłogi drewnianej przy zastosowaniu BOTAMENT® D 15, alternatywne, w przypadku spękanych jastrychów, BOTAMENT® D 11.

2

Przycinanie BOTAMENT®płyty tłumiąco-kompensującej przy użyciu noża do wykładzin.

3

Układanie BOTAMENT® płyty tłumiąco-kompensującej w łożu klejowym MULTISTONE.

4

Układanie płytek ceramicznych na płycie tłumiąco-kompensującej, na zaprawę MULTISTONE.

5

Spoinowanie okładziny zaprawą MULTIFUGE® Schmal.

6

Zmywanie spoinowanej okładziny.