Restaurowanie, Renowacja, Modernizacja

Wykonywanie okładzin na starych podłożach

Metal, drewno oraz tworzywa sztuczne


Układanie płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego na podłożu z metalu, drewna, tworzyw sztucznych, jak również na innych sprawiających trudności podłożach stanowi często dla wykonawcy duże wyzwanie. BOTAMENT® EF 500/EK 500 dzięki niezwykle wysokiej przyczepności, wytrzymałości oraz elastyczności stanowi idealne rozwiązanie dla takich krytycznych zastosowań. Jeżeli dodatkowo wymagane jest wygłuszenie podłoża, zalecamy zastosowanie BOTAMENT ® płyty tłumiąco-kompensującej.

1

Podłoża metalowe muszą być stabilne oraz wolne od środków zmniejszających przyczepność.

2

Nakładanie BOTAMENT® EF 500/EK 500 na podłoże metalowe.

3

Układanie płytki na warstwę BOTAMENT® EF 500/EK 500. Aby zapewnić odpowiednią przyczepność, należy dobrać odpowiednią pacę zębatą.

4

Osadzanie płytki w łożu klejowym.

5

Spoinowanie zaprawą BOTAMENT® M 30 lub MULTIFUGE® Schmal.

6

Formowanie oraz zmywanie spoiny.