Restaurowanie, Renowacja, Modernizacja

Układanie płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego

Tynkowane lub nietynkowane ściany murowane


Nietynkowane ściany murowane

W przypadku układania płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego na nieotynkowanej powierzchni muru, wykonanego z takich materiałów jak bloczki z betonu komórkowego, cegła silikatowa, cegła ceramiczna, itp., należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia była równa i pozioma.

 

Tynkowane ściany murowane

Jako podłoża nadają się tynki klas CS II, III oraz IV wg normy PN-EN 998-1:2004, o ile charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie nie mniejszą niż 1,5 N/mm2.

Wskazówka:

Chłonne podłoża zagruntować BOTAMENT® D 11, powierzchnię wyrównać masą wyrównawczą do ścian i podłóg BOTAMENT® M 200 

1

Gruntowanie podłoża jednokomponentowym środkiem gruntującym BOTAMENT® D 11.

2

Nakładanie zaprawy MULTILIGHT lub MULTISTONE przy użyciu odpowiednio dobranej pacy zębatej.

3

Układanie płytki na warstwę MULTILIGHT lub MULTISTONE.

4

Formowanie oraz zmywanie spoiny.