Wypełnienie pęknięć materiałem żywicznym

Konserwacja powierzchni jastrychowych

Wypełnianie pęknięć żywicą


Pęknięcie przed aplikacją żywicy należy odpowiednio przygotować, usunąć kurz, luźne części, górna część krawędzi poszerzyć. Żywica syntetyczna o niskim współczynniku lepkości dzięki właściwościom penetracyjnym nadaje się idealnie do zalewania pęknięć. Świeżo przygotowane podłoże należy obsypać piaskiem kwarcowym, aby uzyskać optymalne zespolenie pomiędzy podłożem, a zaprawą klejową.

Wskazówka:

 

  • Neutralny zapach
  • Łatwe dozowanie
  • Bez stosowania klamer jastrychowych
1

Pęknięcie na powierzchni jastrychu

2

Poszerzenie szczeliny za pomocą szlifierki

3

Oczyszczenie szczeliny (wydmuchiwanie kurzu)

4

Zamknięcie szczeliny za pomocą żywicy do spajania rys BOTAMENT R 70

5

Usunięcie nadmiaru żywicy

6

Posypanie piaskiem kwarcowym na świeżo zaaplikowanej żywicy.

Elementy systemu
Kontakt