Szybka naprawa

Naprawa nawierzchni

Szybkowiążąca zaprawa cementowa


Czas to pieniądz!

Zasada ta sprawdza się również na placu budowy. Skrócony czas obróbki stanowi często ważny wymóg przy doborze odpowiedniego produktu budowlanego.

Szybkowiążąca zaprawa cementowa BOTAMENT® M 36 Speed umożliwia naprawę oraz renowację nie tylko fragmentu powierzchni, ale jej całości. Zaletą jest to, iż zaprawę można stosować bez uprzednio przygotowanej warstwy przyczepnej, a przy tym powłoka nie traci na wytrzymałości, ani odporności na działanie wody. Ponadto, zaprawa wykazuje wysoką odporność na siarczany oraz mróz, co pozwala na jej stosowanie również na zewnątrz budynków oraz pod ziemią.

Wskazówka:

BOTAMENT® M 36 Speed

Multifunkcjonalna szybkowiążąca zaprawa cementowa charakteryzująca się:

  • wysoka odporność na śiarczany 
  • szybka możliwości obciążaniem wodą
  • wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
  • wysoka odporność na mróz
  • wysoka przepuszczalność wody
  • bez składników wspierające korozję i wolna od chlorków
  • wysoka odporność na ścieranie

 

 

1

Zwilżenie podłoża

2

Naniesienie zaprawy na podłoże

3

Grubość warstwy w jednym cyklu roboczym do 25 mm, możliwa naprawa do 50 mm

4

Rozprowadzenie produktu

5

Wyrównanie powierzchni przy użyciu kielni

6

Zatarcie powierzchni

Elementy systemu
Kontakt