Masa szpachlowa

Wyrównywanie ścian i podłóg

za pomocą masy wyrównawczej


Szczególnie podczas wykonywania prac remontowych podłoża wymagają odpowiedniego przygotowania, wypełnienia rys, ubytków, wyrównania powierzchni.

W wielu sytuacjach, np. na balkonach oraz w łazienkach, konieczne jest wykonanie warstwy spadowej w celu zagwarantowania odpowiedniego spływu wody.

Do tego rodzaju prac można użyć masy wyrównawczej np. BOTAMENT® M 200 do 50 mm lub cementowej gładzi szpachlowej BOTAMENT® GS 4 oraz BOTAMENT® M 36 Speed. Wszystkie produkty można stosować zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz obiektu.

Wskazówka:

BOTAMENT® Renovation GS 4

Gładź szpachlowa

BOTAMENT® GS 4 stanowi jednoskładnikową, wzmocnioną polimerami, łatwą do użycia gładź szpachlową, służącą do tworzenia gładkich i prostych powierzchni na ścianach i sufitach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

  • do przygotowania powierzchni, zgodnie ze stopniem jakości, od Q1 do Q4
  • przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych
  • nadaje się do szlifowania
  • dobra wytrzymałość
  • wysoka odporność na kurczenie się
1

Zastosowanie warstwy spadowej z BOTAMENT M 36 Speed

2

Wyrównanie dysproporcji na ścianie za pomocą BOTAMENT M 36 Speed

3

Nałożenie cienkiej warstwy masy wyrównawczej BOTAMENT M 200

4

Rozprowadzenie BOTAMENT M 200 przy użyciu packi

5

Naniesienie BOTAMENT GS 4 na płytę GK

6

Zastosowanie BOTAMENT GS 4 w celu zaszpachlowania płyty

Elementy systemu
Kontakt