Jastrych

Szybki jastrych

Układanie w systemie zespolonym


Grubość powłoki zespolonej nie jest miarodajna pod względem wymogów wytrzymałościowych, ponieważ system zespolony wraz z nośnym podłożem jest w stanie wytrzymać wszystkie statyczne i dynamiczne obciążenia.

Zastosowanie specjalnej warstwy przyczepnej sprawia, że jastrych wykazuje odpowiednie właściwości wiążące. Dodatki do betonu oraz substancje dodatkowe nie powinny mieć negatywnego wpływu na jastrych. Pęknięcia w podłożu mogą również prowadzić do powstania pęknięć w powłoce zespolonej. Dlatego ważne jest, aby przed zastosowaniem jastrychu usunąć wszelkie ubytki.

Wskazówka:

M 56 Speed FM

Po 4 godzinach warstwa nadaje się do dalszego użytku.

Wiązanie odporne na kurczenie się materiału umożliwia bezproblemowe położenie posadzki ceramicznej albo wykonanej z kamienia naturalnego.

1

Wykonanie warstwy przyczepnej przy użyciu BOTAMENT D 10

2

Rozłożenie jastrychu na warstwę przyczepną

3

Naniesienie jastrychu na świeżo przygotowaną warstwę przyczepną

4

Rozcieranie oraz wyrównanie jastrychu