Jastrych

Szybki jastrych

Pływający


Jastrych pływający czyli jastrych stosowany na powłoki izolacyjne, jest coraz częściej używany w nowoczesnym budownictwie ze względu na swoje właściwości izolacji termicznej i akustycznej. Pełni funkcję podłoża dla elementów grzewczych. Szybka aplikacja stanowi jego główną zaletę.

Oczywiście, jak przed każdą szybkowiążącą powłoką, również przed jastrychem grzewczym stawiane są duże wymagania. Należy stale nadzorować proces schnięcia i kurczenia się w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka powstania uszkodzeń. Jedynie przy zastosowaniu wysokiej jakości cementu CEM I możliwe jest jednoczesne schnięcie przy kontroli kurczenia się struktury.

1

Przygotowanie szybkiego jastrychu BOTAMENT M 56 Speed

2

Aplikacja produktu BOTAMENT M 56 Speed na warstwę rozdzielającą

3

Zebranie nadmiaru jastrychu

4

Rozcieranie jastrychu

5

Wyrównanie warstwy