Produkty budowlane

Masa zalewowa

Montaż w miejscach o wysokich wymogach wytrzymałościowych


Zaprawa stosowana przy nośnych elementach konstrukcji wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia użytkownika. Zakres zastosowania mas zalewowych na placu budowy jest dość szeroki. Obok zalewania betonem oraz żelbetonem można również wykorzystać płynną zaprawę do kotwienia konstrukcji stalowych.

Charakterystyczna dla mas zalewowych jest ich płynność, wytrzymałość osiągana już po paru minutach od zastygnięcia oraz zdolność pęcznienia.

1

Przygotowanie wody 

2

Dodanie komponentu proszkowego do pojemnika

3

Wymieszanie zaprawy za pomocą mieszadła

4

Czas mieszania wynosić powinien co najmniej 2 minuty!

5

Umieszczenie zaprawy w przygotowanej formie szalunkowej

6

Proces wiązania

7

... oraz mocowanie elementu konstrukcyjnego

Elementy systemu
Kontakt