Ogród oraz architektura krajobrazu

Wykonywanie podłoża przy użyciu zaprawy drenażowej

Zaprawa drenażowa


Wykonywanie podłoża metodą niezwiązaną dla kostki brukowej oznacza brak spoiwa w warstwie właściwej podłoża oraz spoinach. Szukając sposobu budowy o wyższym współczynniku wytrzymałościowym, należy zwrócić uwagę na łączeniową metodę wykonywania podłoża. Oznacza to użycie spoiwa w warstwie nośnej, podłożu i spoinie. Warstwa podkładowa powinna mieć jednolitą grubość, co najmniej 3 cm.

W zależności od grubości kamienia oraz obciążeń na nią działających, może zostać zwiększona do 7 cm. Ponadto wszelkie warstwy spadowe muszą być wykonane przed właściwą warstwą. Kostka brukowa może być założona od razu po przygotowaniu warstwy właściwej podłoża, jak i w późniejszym czasie.

Wskazówka:

BOTAMENT Garden DM jest półsuchą zaprawą drenażową na bazie cementu trasowego do wykonywania przepuszczalnych dla wody, związanych warstw podkładowych pod okładziny z kostki brukowej (betonowej lub z kamienia naturalnego), na zewnątrz budynku.

1

Wymieszanie zaprawy w betoniarce

2

Naniesienie zaprawy klejowej

3

Przyciśnięcie płytki do podłoża

4

Rozłożenie materiału wiążącego na całej powierzchni płytki

5

Pokrycie zaprawą klejącą tylnej części kostki

6

Układanie kostki

Elementy systemu
Kontakt