Ogród i architektura krajobrazu

Elementy dekoracyjne

Stabilizator grysu i żwiru dekoracyjnego


Wśród materiałów dekoracyjnych stosowanych wokół domu obok kamienia naturalnego, często używa się też rozdrobnionego materiału mineralnego, który został sztucznie przetworzony. W zależności od wielkości ziarna można wyróżnić: mączkę kamienną, miał kamienny, grys oraz żwir.

Drogi oraz nawierzchnie wykonuje się zasadniczo wyłącznie ze żwiru i grysu. Te ustabilizowane materiały idealnie sprawdzają się również przy wykonywaniu spadków.

Wskazówka:

BOTAMENT Garden KV umożliwia kształtowanie dowolnych form z grysu i żwiru, stanowi doskonałe wykończenie elementów dekoracyjnych w ogrodach.

1

Dodanie mieszanki żywicznej

2

Wymieszanie oczyszczonego wcześniej grysu oraz dodanie stabilizatora

3

Dokładne wymieszanie składników 

4

Rozprowadzenie materiału

5

Podczas schnięcia należy chronić okładzinę przed deszczem i wilgocią

Elementy systemu
Kontakt