Ogród oraz architektura krajobrazu

Spoinowanie powierzchni o wysokim obciążeniu

Spoinowanie kostki brukowej zaprawą cementową


Przy spoinowaniu kostki o związanej budowie stosuje się dwa rodzaje zapraw: przepuszczających i nie przepuszczających wody.

Systemy drenujące odprowadzają bezpośrednio wilgoć. Z kolei systemy nie przepuszczające wody odprowadzają ja z powierzchni do centralnych odpływów. Powyższych rozwiązań nie należy taktować jednak jako elementu izolującego podłoże.

Wskazówka:

Zaprawy cementowe dają gwarancję kontrolowanego procesu wiązania oraz wysokiej wytrzymałości w porównaniu z systemami na bazie spoin drenażowych.

1

Przed przystąpieniem do prac zmoczyć kostkę brukową wodą

2

Aplikacja zaprawy

3

Dokładne rozprowadzenie produktu

4

Pozostawienie zaprawy do spoinowania do wyschnięcia i lekkie oczyszczenie powierzchni kostki brukowej

5

Końcowe oczyszczanie kostki za pomocą wody oraz miotły z włókien kokosowych

6

Alternatywnie można oczyścić powierzchnię za pomocą specjalnej maszyny

Elementy systemu
Kontakt