Spoinowanie kostki brukowej zaprawą drenażową

Spoinowanie powierzchni o średnim obciążeniu

Spoinowanie kostki brukowej zaprawą dwuskładnikową


To, czy spoinowanie zakończy się sukcesem zależy w dużej mierze od doboru odpowiedniego produktu, który spełni wymogi charakterystyczne dla danego obciążenia. Gdy powierzchnia narażona jest nie tylko na ruch pieszy, ale również stanowi część traktu komunikacyjnego, po którym będą jeździły pojazdy, należy uwzględnić podwyższone standardy wytrzymałościowe.

Dwuskładnikowa zaprawa zapewnia nie tylko bezpieczeństwo kontrolowanego wiązania masy, ale także wysoką wytrzymałość. Ważne jest, aby zastosowany materiał był odporny na działanie czynników atmosferycznych. Wysoka temperatura przyspiesza, niska spowalnia proces wiązania poszczególnych komponentów.

1

Dodanie składnika utwardzającego

2

Wymieszanie komponentów oraz dodanie wody

3

Wylanie przygotowanej zaprawy na podłoże z kostki brukowej

4

Rozprowadzenie zaprawy

5

Usunięcie nadmiaru spoiny oraz oczyszczenie powierzchni

6

Efekt końcowy spoinowania

7

Okładzina drenująca

Elementy systemu
Kontakt