Renowacja wilgotnych ścian

Klasyczna renowacja pomieszczeń

Izolacja iniekcyjna przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci


W wyniku kapilarnego transportu wody może również nastąpić higroskopijne wchłanianie wilgoci. Jest to możliwe w murach o dużej zawartości soli. Sole obecne w murze są w stanie przyciągać zawartą w otaczającym powietrzu wilgoć w postaci pary wodnej i wiązać ją. Wiązana jest przy tym taka ilość wilgoci z powietrza, że jej stan skupienia zmienia się z gazowego w ciekły. Następnie sole rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwór. W efekcie mur obciążony solami pomimo nowo założonej przepony poziomej pozostaje zawilgocony.

 

Sposób renowacji: iniekcja pozioma plus tynk renowacyjny

Dopiero kombinacja z nowej iniekcji poziomej oraz tynku renowacyjnego pozwala uzyskać pożądany efekt. Standardowe zaprawy tynkarskie nie nadają się do zastosowania przy prowadzeniu prac renowacyjnych z uwagi na niewielką objętość porów. Doskonałym materiałem do tego celu są specjalne tynki renowacyjne, których porowatość jest znacznie wyższa. Dzięki temu są one w stanie zmagazynować sole i w ten sposób zapobiec ich wydostaniu się na powierzchnię. Dzięki wysokiej porowatości zostaje także przerwany kapilarny transport wody w stanie ciekłym. Z uwagi na wysoką otwartość dyfuzyjną ułatwiony jest natomiast transport wody w postaci pary. Służy to stałej wymianie wilgoci między tynkiem renowacyjnym oraz otaczającym powietrzem.

Wskazówka:

1

Nałożenie pierwszej warstwy

2

Nałożenie drugiej warstwy

3

Iniekcja BOTAMENT® MS 10 za pomocą pompki

4

Naniesienie warstwy metodą natryskową

5

Naniesienie tynku renowacyjnego

6

Wyrównanie powierzchni