Renowacja wilgotnych ścian

Klasyczna renowacja pomieszczeń

Izolacja iniekcyjna oraz tynki renowacyjne


Obecnie piwnice w nowym budownictwie wykorzystuje się jako dodatkowe pomieszczenia użytkowe, np. z przeznaczeniem na biuro, pokój gościnny, gabinet albo strefę wellness. Standardowo izolację zewnętrzną stanowi również izolacja termiczna.. Dzięki dokładnie zaplanowanej oraz starannie wykonanej renowacji można pozyskać dodatkowe pomieszczenia użytkowe. Pomocy w tym zakresie udziela Instrukcja WTA 4-6-05/D „Uszczelnianie istniejących elementów budowli,mających kontakt z gruntem”, „Dodatkowa izolacja elementów konstrukcyjnych stykających się z glebą”, wydana przez n ds. Utrzymania Budowli i Konserwacji Zabytków (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung Und Denkmalpflege e.V.) Każdą piwnicę można odnowić. Sukces przedsięwzięcia zależy od diagnozy stanu konstrukcji, w której skład wchodzi analiza uszkodzeń oraz raport o stanie budynku i badania laboratoryjne. Ponadto należy określić zakres istniejących uszkodzeń. Wyniki poczynionych badań oraz analiz złożą się na indywidualny plan renowacji danego pomieszczenia.

 

Analiza laboratoryjna

Podczas analizy pobiera się próbki muru, najlepiej w postaci odwiercanych rdzeni. W hermetycznie zamkniętych pojemnikach wysyła się je do laboratorium gdzie są badane. Jako wynik otrzymuje się zawartość soli oraz stopień zawilgocenia..

Wskazówka:

1

Przygotowanie podłoża

2

Nałożenie materiału uszczelniającego

3

Wywiercenie otworu

4

Przedmuchiwanie otworu wiertniczego

5

Umieszczenie pakerów

6

Iniekcja BOTAMENT® MS 10 za pomocą pompki

7

Naniesienie tynku renowacyjnego BOTAMENT® MS 20

8

Zeszlifowanie i zrównanie powierzchni