Remont

Przygotowanie podłoża oraz wykonanie izolacji

Konserwacja oraz renowacja istniejącej izolacji


W przypadku renowacji starych budynków można spotkać się często z różnymi wykonaniami powłok izolacyjnych oraz ochronnych.

O ile przylegają one jeszcze do podłoża, można je wykorzystać. Wyjątek stanowią powłoki wykonane na bazie paków smołowych. Należy całkowicie je usunąć, ponieważ materiał bitumiczny nie połączy się z podłożem. Przed wykonaniem nowej izolacji należy dokładnie oczyścić podłoże oraz wyrównać wszelkie istniejące ubytki materiału.

W przypadku renowacji starej izolacji albo warstwy bitumicznej mamy dwie możliwości:

Jedną jest zastosowanie powłoki bitumicznej zawierającej rozpuszczalniki BOTAMENT B 97 L. Obecność rozpuszczalnika pozwala na optymalne wiązanie nowej powłoki z istniejącym podłożem.

BOTAMENT B 97 L należy równomiernie posypać suchym piaskiem kwarcowym. W zależności od warunków atmosferycznych faza schnięcia trwa od 4 do 5 dni, ponieważ rozpuszczalnik musi w pełni się ulotnić. Następnie można nanieść nową warstwę bitumiczną albo izolację reaktywną BOTAMENT RD 2THE GREEN 1.

 

Zastosowanie BOTAMEN RD 2THE GREEN 1

Szybkosprawna, wielofunkcyjna izolacyjna reaktywna charakteryzuje się doskonale wiąże się z podłożem. Nie zawiera rozpuszczalników, ani materiałów bitumicznych. Nie wymagane jest również obsypywanie powłoki piaskiem. Po wyschnięciu warstwy szpachlowanej można nanieść nową warstwę izolacyjną albo BOTAMENT RD 2THE GREEN 1.

Wskazówka:

BOTAMENT RD 2 THEGREEN1 można z powodzeniem stosować w pracach naprawczych oraz remontowych warstw izolacyjnych dachu. Do uszczelniania spoin zaleca się użycie taśmy uszczelniającej BOTAMENT SB 78.

1

Oczyszczenie podłoża, np. za pomocą myjki ciśnieniowej

2

Szpachlowanie – jako warstwa sczepna

3

Wykonanie łączenia ściana-podłoże za pomocą BOTAMENT® SB 78 

4

Naniesienie dwóch warstw BOTAMENT® RD 2The Green 1

Elementy systemu
Kontakt