Budowa

Wilgotność podłoża i woda infiltracyjna

Bitumiczna izolacja budynku wykonywana ręcznie oraz przy użyciu maszyny


Wykonywanie izolacji budynku, mającej za zadanie chronić go przed wilgocią pochodzącą z gruntu oraz niespiętrzającą się wodą infiltracyjną. Ponieważ każdy rodzaj podłoża przyjmuje wilgoć oraz ją magazynuje dlatego należy traktować je jako obciążenie minimalne. Poniżej warstwy gruntującej należy zastosować przepuszczalny materiał wypełniający (współczynnik przepuszczalności wody k > 10-4 m/s), tak aby woda mogła wsiąknąć do warstwy wody gruntowej. Również po silnych opadach deszczu woda nie powinna zbierać się powyżej warstwy izolacyjnej.

W przypadku mało przepuszczalnych podłoży (współczynnik przepuszczalności wody k < 10-4 m/s) należy wykonać drenaż, oraz odpowiednio go zaizolować. Również w tym przypadku woda nie powinna zbierać się powyżej warstwy izolacyjnej.

Wskazówka:

Większa oszczędność czasu przy użyciu pompy tłokowej Heavy Coat 960 G firmy WAGNER

1

Nakładanie pierwszej warstwy grubowarstwowej izolacji bitumicznej BOTAMENT BM 92 Schnell

2

Wtapianie siatki z włókna szklanego w świeżą powłokę bitumiczną

3

Nakładanie drugiej warstwy grubowarstwowej izolacji bitumicznej BOTAMENT BM 92 Schnell

4

Całopowierzchniowe szpachlowanie drugiej warstwy grubowarstwowej izolacji bitumicznej

5

Oszczędność czasu wynikająca z nanoszenia warstwy BOTAMENT® BM 92 Schnell metodą natryskową

Elementy systemu
Kontakt