Budowa

Taśmy uszczelniające

Prawidłowe wykonanie przejść instalacyjnych


Izolacja spoin dylatacyjnych musi zapobiegać przedostawaniu się wilgoci. Są one narażone na liczne obciążenia, począwszy od osiadania elementów konstrukcyjnych, na zmianach temperatury i nacisku wody. W przypadku uszczelnienia powierzchni, wykonanej z modyfikowanej tworzywami sztucznymi warstwy bitumicznej, zastosowanie znajduje taśma wykonana z wytrzymałych tworzyw sztucznych, które pokryte są włókniną lub innym materiałem. Przy uszczelnianiu powierzchni wykonanych z samoprzylepnych taśm bitumicznych izolacja spoin musi być wzmocniona za pomocą pasów o szerokości co najmniej 30 cm wykonanych z samoprzylepnej taśmy bitumicznej.

Łączenia oraz przejścia muszą być zaplanowane i wykonane w taki sposób, aby nie zachodziły na siebie.

Wskazówka:

BOTAMENT D 12

Środek do wgłębnego zespalania

  • gruntowanie metodą natryskową dla wszystkich bitumicznych powłok grubowarstwowych
  • wzmacnianie podłoży mineralnych
  • mieszanie z wodą w stosunku 1 : 1
  • eliminacja tworzenia się warstw oddzielających pomiędzy tynkiem a murem

 

BOTAMENT D 12 Wzmacniający podłoża środek gruntujący pod powłoki bitumiczne oraz pod mineralne zaprawy uszczelniające. Redukuje chłonność podłoży wewnątrz jak i na zewnątrz. Produkt bezrozpuszczalnikowy.

1

Izolacja dylatacji konstrukcyjnej przy zastosowaniu taśmy uszczelniającej BOTAMENT B 180.

2

Wykonywanie wyoblenia w miejscu przejścia instalacyjnego przy obciążeniu wilgotnością gruntu i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną.

3

Uszczelnienie miejsca przejścia instalacyjnego przy spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej oraz wodzie wywierającej ciśnienie.

4

Uszczelnienie miejsca instalacji świetlika

Elementy systemu
Kontakt