Budowa

Szybka izolacja elementów stykających się z gruntem

Reaktywna izolacja bez warstwy bitumicznej


Nowa, innowacyjna technologia oparta na bazie polimerowych środków wiążących wyznacza nowy standard wykonywania izolacji. Dzięki tej technologii można zrezygnować z warstwy gruntującej oraz siatki z włókna szklanego, przez co zmniejszona zostaje ilość komponentów wchodzących w skład całego systemu. Produkt charakteryzuje się mniejszym zużyciem w porównaniu z tradycyjnymi izolacjami bitumicznym, co pozwala zaoszczędzić materiał oraz czas przeznaczony na realizację inwestycji. W przypadku, gdy podłoże narażone jest na działanie wilgoci, grubość warstwy suchej powinna wynosić 2 mm, z kolei dla spiętrzającej się wody infiltracyjnej – 2,5 mm. Na mineralne i porowate podłoża, czyli np. beton, zaleca się przed nałożeniem warstwy izolacyjnej, wykonanie szpachlowania w celu wyeliminowania ewentualnych pęcherzyków powietrza.

Suche podłoża powinno się zwilżyć do uzyskania matowo-wilgotnej powierzchni. We wszystkich narożnikach wewnętrznych, w pierwszą warstwę izolacji, należy wtopić systemową taśmę uszczelniającą BOTAMENT SB 78.

Wskazówka:

BOTAMENT RD 2 The Green 1 spełnia wymogi Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w zakresie „oceny oddziaływania produktów budowlanych na podłoże i wody gruntowe”. Nadaje się również do stosowania w obiektach rolniczych tj. zbiornikach do przechowywania kiszonki oraz magazynowaniem gnojowicy.

1

Szpachlowanie przy użyciu BOTAMENT RD 2THE GREEN 1

2

Wtopienie systemowej taśmy uszczelniającej BOTAMENT® SB 78

3

Naniesienie pierwszej warstwy BOTAMENT RD 2THE GREEN 1

4

Naniesienie drugiej warstwy BOTAMENT RD 2THE GREEN 1

5

Zaizolowanie strony frontowej płyty (przynajmniej: 10 cm)

6

Wskazówka:

Ubytki o dużej powierzchni można zniwelować za pomocą masy BOTAMENT RD 2 The Green 1 zmieszanej z 30% suchego piasku kwarcowego!

Elementy systemu
Kontakt