Budowa

Przygotowanie podłoża

Izolacja elementów stykających się z gruntem


Izolacje firmy BOTAMENT przeznaczone są do wszystkich rodzajów podłoży mineralnych. Aby tworzyły one z podłożem optymalną warstwę przyczepną, należy w odpowiednio przygotować podłoże. Wystające elementy należy usunąć, a ubytki wypełnić zaprawą wyrównującą BOTAMENT M 100 lub M 36 Speed. Aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy, ubytki mniejsze niż 5 mm, jak również pory i jamy usadowe w podłożu należy wypełnić poprzez wykonanie szpachlowania wypełniającego (szpachlowania drapanego) przy użyciu bitumicznej masy.

Porowate podłoża typu beton, ze względu na powstawanie pęcherzyków powietrza w ich strukturach, powinny być przed nałożeniem pierwszej warstwy izolacji zaszpachlowane odpowiednim materiałem izolującym. Wszystkie podłoża muszą charakteryzować się wystarczającą wytrzymałością oraz nośnością, powinny być mrozoodporne, a w momencie trwania prac izolacyjnych powinny wysychać do efektu matowo-wilgotnego.

 

Wskazówka:

RADA: SPRAWDZANIE PODŁOŻA

BADANIE ŚCIERALNOŚCI:

Prawidłowo przygotowane podłoże nie powinno się łuszczyć ani posiadać luźnych elementów, co łatwo można sprawdzić przecierając je ręką.

BADANIE POPRZEZ ZARYSOWANIE:

Za pomocą metalowego ostrego narzędzia np. śrubokrętu należy zarysować powierzchnię, im głębsza jest bruzda, tym mniejsza jest wytrzymałość podłoża. Ubytki materiału, w miejscu zarysowania, pozwalają na określenie wytrzymałości podłoża. Jeśli materiał odpryskuje i łatwo jest zarysować powierzchnię oznacza to, że warstwa nie jest wytrzymała.

Ubytki materiału na krawędzi powstałych bruzd oraz w miejscu powstania krzyżyka również pozwalają na określenie wytrzymałości materiału. Jeśli materiał odpryskuje, a gwóźdź przenika powierzchnię, oznacza to, że warstwa nie jest wytrzymała. Beton komórkowy oraz obsypujące się podłoża powinny zostać wzmocnione środkiem do wgłębnego zespalania.

BADANIE STOPNIA ZWILGOCENIA:

Zbierająca się na podłożu woda po krótkim czasie powinna zostać zabsorbowana. Podłoże może być matowo-wilgotne, jednak nie może być błyszczące.

1

Usunięcie mleczka cementowego oraz fazowanie narożnika ławy fundamentowej.

2

Fazowanie narożników zewnętrznych.

3

Izolacja przeciw negatywnemu działaniu ciśnienia wody przy zastosowaniu zaprawy uszczelniającej BOTAMENT M 34 lub BOTAMENT MS 30.

4

Wypełnienie ubytków oraz wgłębień za pomocą BOTAMENT M 100 albo M 36 Speed

5

Gruntowanie bitumicznym środkiem gruntującym BOTAMENT BE 901

6

Gruntowanie środkiem do wgłębnego zespalania BOTAMENT D 12

7

Wykonanie wyoblenia za pomocą BOTAMENT M 36 Speed