Budowa

Izolacja płyt fundamentowych

Aktywne uszczelnianie podpłytkowe


BOTAMENT® RD 2 The Green 1 można użyć także jako izolacji pod jastrychem lub izolacji płyt fundamentowych.

W celu wyeliminowania powstawania ewentualnych pęcherzyków powietrza zaleca się przed nałożeniem izolacji wykonania szpachlowania drapanego. Suche podłoża powinny najpierw zostać zwilżone, do uzyskania matowo-wilgotnej powierzchni.

Grubość warstwy suchej powinna wynosić 2 mm, z kolei możliwe warstwy oddzielające, wykonane z foli polietylenowej, mogą być nanoszone pomiędzy izolacją, a jastrychem.

W obszarze łączenia izolacji horyzontalnej oraz wertykalnej takie rozwiązanie ułatwia w znaczny sposób pracę.

Wskazówka:

Izolacja piwnic wykonanych z betonu wodoszczelnego.

BOTAMENTRD 2 The Green 1 jest dopuszczony do stosowania, w przypadku uszczelniania przejść pomiędzy płytami fundamentowymi, a murem oraz jako zewnętrzne uszczelnienie luk w betonie wodoszczelnym. .

1

Szpachlowanie drapane z BOTAMENT RD 2The Green 1

2

Naniesienie powłoki izolacyjnej w dwóch cyklach roboczych.

3

Aplikacja BOTAMENT RD 2 The Green 1 w narożnikach wewnętrznych.

4

Wtopienie systemowej taśmy uszczelniającej w pierwszą warstwę izolacji.

5

Rozłożenie foli polietylenowej.

6

Wygładzenie szybkowiążącego jastrychu.

Elementy systemu
Kontakt