Budowa

Szybka izolacja

Bitumiczna izolacja samoprzylepna BOTAMENT KSK


Bitumiczna izolacja samoprzylepna BOTAMENT KSK służy do wykonywania szybkiej izolacji, zabezpieczającej przed wilgocią oraz niespiętrzającą się wodą infiltracyjną.

Oprócz elementów stykających się z gruntem jak ściany zewnętrzne piwnic, również tarasy oraz płyty balkonowe mogą być izolowane za pomocą BOTAMENT KSK.

Przygotowanie podłoża należy wykonać analogicznie jak przy izolacjach grubowarstwowych wykonując gruntownie z BOTAMENT BE 901, aplikując produkt nierozcieńczony lub maksymalnie w proporcji 1:1.

Przed przyklejeniem izolacji BOTAMENT KSK należy odpowiednio ją przyciąć, uwzględniając narożniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz miejsca przejść instalacyjnych.

W narożnikach wewnętrznych należy najpierw przykleić pas BOTAMENT KSK o szerokości 10 x 30 cm. Następnie w narożniku przykleja się trójkąt o wielkości odpowiadającej wielkości strefy ściana/fundament. W kolejnym kroku na ścianę oraz odsadzkę fundamentową przykleja się nacięty przez środek (do połowy) pas o rozmiarach 30 x 30 cm. Klejenie to należy wykonać przy nałożeniu się warstw o szerokości co najmniej 8 cm.

1

Gruntowanie podłoża za pomocą BOTAMENT BE 901 albo BOTAMENT B 97 L

2

Przycięcie bitumicznej izolacji samoprzylepnej za pomocą noża.

3

Dociśnięcie za pomocą wałka gumowego. Klejenie narożników wewnętrznych.

4

Klejenie narożników wewnętrznych

5

Klejenie narożników zewnętrznych

6

Obklejanie wylotów rur

7

Wzmacnianie styków taśmą butylowa BOTAMENT BD.

Elementy systemu
Kontakt