Gwarancja jakości

Ochrona warstwy izolacyjnej

Ochrona przed obciążeniami statycznymi, mechanicznymi oraz dynamicznymi


Aby zapobiec uszkodzeniom wykonanej izolacji bitumicznej, należy ją trwale zabezpieczyć. W strefie przyziemia niezbędne jest wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniami mogącymi powstać na skutek działania obciążeń termicznych, dynamicznych oraz mechanicznych. Płyta ochronno-drenażowa BOTAMENT ® DS 993 zawiera warstwę drenującą, która ma na celu zapewnić szybkie i kontrolowane odprowadzanie wody. Warstwa drenująca osłonięta jest włókniną, która służy jako filtr zabezpieczający przed zapiaszczeniem i stanowi w związku z tym gwarancję trwałości drenażu. Warstwa ochronna wykonana z pianki polietylenowej zapewnia bezpieczny rozkład nacisków gruntu na powłokę izolacyjną. Te „plecy” z pianki PE służą jako warstwa poślizgowa i zapobiegają przenoszeniu obciążeń z gruntu na izolację i zapobiegnie szkodliwemu oddziaływaniu gleby na warstwę izolacyjną.

BOTAMENT® DS 993 charakteryzuje się następującymi właściwości:

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna;
  • właściwości drenujące;
  • proste i szybkie, a co za tym idzie ekonomiczne mocowanie dużych powierzchniowo płyt;
  • spełnia wymogi norm DIN 18195 i DIN 4095:1990-06.

Wskazówka:

1

Płyta ochronno - drenażowa BOTAMENT DS 993 chroni izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi

2

Płyta ochronno - drenażowa BOTAMENT DS 993 chroni izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi

Elementy systemu
Kontakt