Bitumen vanntetting

Bitumen vanntetting: Den klassiske vanntettingsmetoden

I tillegg til den ultramoderne reaktive vanntettingen, inkluderer Botament-porteføljen også all vanlig vanntetting av bitumen. Enten 1K eller 2K, produktløsningene har bevist seg gjennom flere tiår som et tetningsmateriale. Ikke uten grunn, da de har utmerkede prosesseringsegenskaper og et høyt nivå av sprekkbro. I tillegg tørker de raskt og er regntette etter kort tid.

Pålitelig og kostnadseffektiv

Bitumentykke belegg er flerlags lag av polymermodifisert bitumen. Disse kan børstes og spatuleres, men kan også påføres ved spraying. Riktig påførte, tykke bitumenbelegg kan brukes for å kostnadseffektivt tette strukturer og komponenter i kontakt med grunnen mot grunnfuktighet, sprutvann og ikke-pressende vann Alle underlag skal være rene, frostfrie og stabile samt fri for fett, maling, sementrester, slippmidler og løse deler. Utstikkende mørtelrester skal fjernes mekanisk og eventuelle sprekker i undergrunnen lukkes med egnet materiale Etter at hele overflaten av undergrunnen er grunnet påføres det tykke bitumenbelegget i to arbeidstrinn. Det første laget må ha tørket tilstrekkelig til at det ikke lenger kan skades når det andre laget påføres.

tjenester

Våre tjenester for deg: