Botament, den
tillitsmerke

Tillit siden 1988

Botament-merket står for tett og tillitsfullt samarbeid med håndverkere og forhandlere. For å leve opp til dette løftet er vår sentrale uttalelse «Med tillit» et uttrykk for vår helhetsfilosofi. Når vi betjener kundene våre og sikrer fremtiden, skaper vi reell verdi i bygg. Vi følger disse retningslinjene med vår merkevare, vårt daglige arbeid og det nære forholdet til våre partnere.

Våre tjenester for deg:

våre kunder

handlinger og kampanjer

Våre partnere