Productsystemen: Fliesenkleber

M 29 HP Premium Flex-vloerlijm

M 29 HP
NL_Geschmeidig
NL_C2_E_S1

BOTAMENT M 29 HP is een flexibele vloerbedtegellijm voor het snelle en economische leggen van nagenoeg allen keramischen vloorbekledingen binnen en buiten.

 • hoog rendement
 • zeer flexibel
 • voor verwarmde oppervlakken, terrassen en balkons
 • Voor een hechting nagenoeg zonder gaten
 • Zeer soepele consistentie
Toepassingsgebieden

Verlijmen van:

 • steengoed en fijnsteengoed
 • splijtplaten
 • klinkerplaten en klinkertegels en cotto


BOTAMENT M 29 HP werd speciaal ontwikkeld voor bouwprojecten waarbij aan de vloerbedekking de hoogste eisen gesteld worden.

Geschikte ondergronden
 • beton
 • oude tegelbekledingen
 • cement- en anhydrietedekvloeren
Voorbereiding van de ondergrond

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

 • trocken, sauber und frostfrei
 • tragfähig
 • frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln, Sinterschichten und losen Teilen


Saugende Untergründe mit BOTAMENT D 11 grundieren.

Opslag

koel en droog min. 12 maanden in gesloten originele

verpakking

Mengverhouding

~ 7,5 l water/ 25 kg

Rusttijd

5 minuten

Inlegtijd

~ 30 minuten

Verwerkingstijd

~ 1 uur

Maximale dikte

20 mm

Begaanbaar

na ~ 6 uur

Volledig belastbaar

na ~ 24 uur

Voegbaar

na ~ 6 uur


 • met een langzaam draaiende roerinstallatie onder voortdurend roeren in koud, zuiver water vermengen totdat een stevige, dikke, homogene massa ontstaan is
Verwerkings- en ondergrondtemperatuur

+ 5 °C tot + 30 °C

Verbruik

tanden van 10 mm ~ 3,2 kg/m²

truweel middenbed ~ 4,8 kg/m²

Belangrijke richtlijnen

Bij de plaatsing van keramische bekledingen moet men rekening houden met alle geldende normen en richtlijnen in hun actuele editie.

Recipiënt
Recipiënt Verzendeenheid Verkrijgbaar op pallet Artnr. EAN-code
25 kg Papieren zak grijs - 40 Stuks 49167000375609 4030905080988
Downloads
Gebruikstips
Handelaar zoeken
Veiligheidsinformatieblad