Productsystemen: Fliesenkleber

M 21 Classic Flex- krachtige lijm C2 TE

M 21 Classic
de_c2_te
NL_EC1plus
airflow

BOTAMENT® M 21 Classic is een flexibele dunbedtegellijmvoor het leggen van nagenoeg alle keramischen wand- en vloerbekledingen en voor verkleuringen ongevoelige natuurstenen binnen en buiten. Door de Air-Flow-Technologie is BOTAMENT® M 21 Classic bijzonder licht en smeuig te verwerken.

 • flexibel
 • zeer standvast
 • voor verwarmde oppervlakken
 • voor tegel op tegel
 • lange correctie- en opentijd
 • geschikt voor zwembaden en drinkwaterreservoirs (DVGW W 270 en W 347)
 • voor de verlijming van BOTAMENT AE Afdichtings- en isolatiestrook in het systeem getest
Toepassingsgebieden

Verlijming van:

 • stenen en fijn aardewerk
 • stenen
 • splijttegels
 • klinkerplaten en klinkertegels
 • handgevormde tegels
 • kleine en middelgrote mozaïek
 • isolatieplaten en lichte bouwplaten


Zeer gladde platen (bv. hardschuimplaten) moeten voor het lijmen opgeruwd worden.

Geschikte ondergronden
 • beton, lichtbeton en gasbeton
 • vol metselwerk
 • plamuur van de categorieën CS II, CS III en CS IV volgens DIN EN 998 en gipspleister volgens DIN EN 13279 (druksterkte ≥ 2,5 N/mm²)
 • BOTAMENT BP bouwplaten
 • oude tegelbedekkingen
 • gips-, gipskarton- en gipsvezelplaten
 • cementen en calciumsulfaat dekvloeren
Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:

 • droog, zuiver en vorstvrij
 • stabiel
 • vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen, sinterlagen en loszittende delen zijn


Zuigende ondergronden met BOTAMENT D 11 behandelen.

Opslag

Vorstvrij, koel en droog minstens 12 maand in de gesloten originele verpakking bewaarbaar

Mengverhouding

~ 8,0 l water/ 25 kg

Rusttijd

5 minuten

Inlegtijd

~ 30 minuten

Verwerkingstijd

~ 3 uur

Maximale dikte

5 mm

Begaanbaar

na ~ 24 uur

Voegbaar

na ~ 24 uur


 • na toevoeging aan koud, zuiver water voortdurend roeren in een langzaam draaiende menginstallatie tot men een vastpasteuze, homogene massa bekomt.
Verwerkings- en ondergrondtemperatuur

+ 5 °C tot + 30 °C

Verbruik

Tanden van 6 mm: ~ 2,4 kg/m²

Tanden van 8 mm: ~ 3,2 kg/m²

Tanden van 10 mm: ~ 3,8 kg/m²

Belangrijke richtlijnen

Bij de plaatsing van keramische bedekkingen moet men rekening houden met alle geldende normen en richtlijnen in hun actuele editie.

Recipiënt
Recipiënt Verzendeenheid Verkrijgbaar op pallet Artnr. EAN-code
5 kg Papieren zak lichtgrijs - 96 Stuks 49185000195609 4030905080230
25 kg Papieren zak lichtgrijs - 40 Stuks 49185000375609 4030905080223
Veiligheidsinformatieblad