BOTAMENT TERRACHAMP

BOTAMENT TERRACHAMP

Terras-/balkonopbouw met drainagestrook


Drainerende balkon- en terrassystemen worden door veel deskundigen aanbevolen en zijn technologisch het van het. Het TERRACHAMP-systeem is compatibel met de meeste drainagesystemen op de markt. Funderingsplaten in jong staalbeton kunnen door het inbouwen van de BOTAMENT AE-afdichtings- en isolatiestrook samen met de Flex-snellijm BOTAMENT M 10 Speed reeds na 3 maanden bedekt worden. Bij meerlagige betonondergronden zonder helling moet een hellingsdekvloer uit het gamma sneldekvloer BOTAMENT M 56 Speed met een helling van minstens 1,5 - 2% aangebracht worden.

1

Meer informatie hier: www.terrachamp.com/2/?L=6

2

De sneldekvloer BOTAMENT M 56 Speed wordt geplaatst na het aanbrengen van een contactlaag en randstroken op de dragende ondergrond.

3

Na het oprollen en uitdrogen van de grondlaag BOTAMENT D 11 kleeft men de BOTAMENT AE afdichtings- en isolatiestrook met M10 Speed met een getand plamuurmes van 4 - 6 cm. De voegen moeten elkaar in de vliesrichting overlappen.

4

Voor de plaatsing van de drainagestrook wordt BOTAMENT M 10 Speed met een 6 x 6 mm getand plamuurmes aangebracht en vervolgens wordt ddrainagestrook met een spatel in helijmbed door aandrukken ingebed.

5

BTK 200 TERRACHAMP wordt met een getand plamuurmes volgens de grootte van de bedekking aangebracht. Er is geen gecombineerd procedé meer nodig voor een plaatsing zonder holle ruimten!

6

Met een voegborstel kan BTF 200 TERRACHAMP lichtjes ingevoegd worden. Bij hoge temperaturen ontbrandt de voeg niet en kan gedurende lange tijd gewassen worden.

7

Na het aantrekken van de voeg wordt deze met een spons gevormd en wordt het overvloedige materiaal weggewassen.