Saneren, Renoveren, Moderniseren

Plaatsing van tegels en natuursteen

Beton en betonelementen


Doordat beton zoveel krimpt terwijl het vast wordt en droogt, worden aan de tegellijm hoge eisen gesteld. Op beton dat jonger is dan 6 maand mogen tegelbedekkingen niet met de gebruikelijke tegellijmen geplaatst worden. Hier zijn de multifunctionele lijmen MULTISTONE en MULTISTAR een uitzondering. Beton of betonelementen kunnen met beide multifunctionele lijmen al na 3 maanden belegd worden. De betonondergrond moet vóór de plaatsing zorgvuldig gecontroleerd worden. Resten van ontkistingsolie en sinterlagen kunnen later schade berokkenen aan de hechting van de keramische bekleding. Een controle op resten van ontkistingsolie kan door middel van een bevochtigingsproef met water gebeuren. Sinterlagen kunnen in vele gevallen op de bouwwerf vastgesteld worden door middel van een krasproef.

1

Op de beton de 1 component grondlaag BOTAMENT D 11 aanbrengen. Alvorens de grondlaag aan te brengen, moet het beton op sinterlagen en resten van ontkistingsolie worden getest.

2

Aanbrengen van de contactlaag uit MULTISTAR of MULTISTONE.

3

De tegels in het lijmbed van MULTISTAR of MULTISTONEplaatsen.

4

Voegen met MULTIFUGE of MULTIFUGE Schmal.

System-Komponente
Ansprechpartner finden