Saneren, Renoveren, Moderniseren

Ondergronden voorbereiden

Grondlaag aanbrengen


Bij een professionele voorbereiding van ondergronden hoort altijd een geschikte grondlaag. Voor zuigende ondergronden zoals cementen dekvloeren, calciumsulfaat dekvloeren, gasbeton, kalkzandsteenmetselwerk, gipsbouwplaten en minerale pleisters is BOTAMENT D 11 diepgrond de juiste keuze. Overblijvend stof op de oppervlakken en in de poriën wordt tijdens het aanbrengen van de grondlaag gebonden. Bovendien vermindert D 11 de zuigkracht van de bouwstoffen en zorgt voor een gelijkmatige zuigkracht op de totale ondergrond. Zo wordt een te snelle waterafvoer tijdens de latere toepassing van de nivelleermassa of tegellijm vermeden en een optimale hechting gegarandeerd.

Gladde, niet-zuigende ondergronden zoals hout en houtachtige materialen, oude tegelbedekkingen, niet-wateroplosbare verflagen en bedekkingen, en niet met zand bestrooide gietasfaltdekvloeren worden voorbehandeld met een BOTAMENT D 15* grondlaag. Het kwartszand daarin maakt de hechting van de nadien aan te brengen minerale bouwstoffen op de ondergrond mogelijk.

BOTAMENT R 20 Multiprimer is geschikt voor vele toepassingen. Hierdoor kan zowel een gladde beton zonder voegen van een grondlaag worden voorzien en een calciumsulfaat dekvloer effectief tegen doorvochtiging langs achter worden beschermd. Door het kwartszand moet de verse grondlaag niet meer worden bestrooid met zand. 


* Alleen binnen te gebruiken

1

Op de goed absorberende vloeroppervlakken moet een grondlaag BOTAMENT D 11 aangebracht worden.

2

BOTAMENT D 11 kan als alternatief voor het rollen ook met een penseel worden aangebracht.

3

Grondlaag op oude vastklevende bedekkingen aanbrengen met BOTAMENT D 15.

4

Grondlaag op een oude niet met zand bestrooide gietasfalt aanbrengen met BOTAMENT D 15.

System-Komponente
Ansprechpartner finden