Botament® BP bouwpaneel

Snelle egalisatie uitvoeren

Ondergrond egaliseren


Voor het betegelen is een vlakke ondergrond essentieel. Vooral op het gebied van sanering komt men verschillende ondergronden tegen, die snel en veilig uitgevlakt moeten worden. Het BOTAMENT® BP bouwpaneel is hiervoor een eenvoudige en schone oplossing, die bovendien tijd en kosten bespaart.

Door het eenvoudig snijden met een cuttermes is het bouwpaneel in korte tijd op maat afgekort. Bij oneffen ondergronden op de achterkant lijmdotten met een troffel aanbrengen (min. 5 stuks/m²). Het BOTAMENT® BP bouwpaneel wordt op de ondergrond geplaatst en met een waterpas vlak en loodrecht in positie gebracht.

Het voordeel van het bouwpaneel is dat het geen wachttijden vereist. De volgende bouwpanelen kunnen direct tegen de voordien gelegde panelen geplaatst worden, totdat de ondergrond volledig uitgevlakt is. De stootvoegen tussen de afzonderlijke bouwpanelen worden eenvoudig met BOTAMENT® GS 98 en BOTAMENT® M 21 opgevuld. Na de volledige droging van de lijm volgt het fixeren van het bouwpaneel op de ondergrond met BOTAMENT® slagpluggen.

1

De grondlaag bij absorberende ondergronden aanbrengen met Botament® D 11Deze wordt op de ondergrond uitgerold of uitgestreken.

2

De lijmdotten gelijkmatig over de bouwpanelen verdelen. De sterkte is daarbij afhankelijk van de oneffenheid van de ondergrond (min. 5 stuks/m²).

3

Het bouwpaneel wordt vlak en loodrecht op de ondergrond geplaatst. Bij effen ondergronden kan de lijm in plaats van dotten met een lijmkam aangebracht worden.

4

Met Botament® GS 98 en Botament® M 21 worden de stootvoegen gevoegd.

5

Voor het bevestigen aan de ondergrond worden slagpluggen na het drogen van de lijm in de voorgeboorde gaten geslagen.

6

Door de speciale coating van het Botament® BP bouwpaneel kan de volgende betegeling met Botament® M 21 plaatsvinden, zonder vooraf te primen.