Elektrisch geleidend tegelwerk

Let op electrostatische lading!

Tegels leggen in laboratoria, computercentra, operatiekamers en soortgelijke ruimtes


In de farmaceutische industrie, het drukwezen, de verf- en lakindustrie alsook in computerruimtes, operatiekamers, productielocaties en laboratoria wordt gebruikgemaakt van kwetsbare apparatuur die door elektrostatische lading verstoord kan raken of zelfs kapot kan gaan. Om dit te voorkomen is het voorgeschreven om in dergelijke ruimtes een geleidende vloer te leggen.

Onze speciale lijm- en voegmortels met hoge elektrostatische geleiding bieden hiertoe een betrouwbare bescherming. De hoogte van de drempelwaarden is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. In de regel volstaat een elektrische weerstand van 106.

Als er in deze ruimtes zeer licht ontvlambare of explosieve stoffen aanwezig zijn, kan een lagere weerstand vereist zijn. Verder moeten geleidende lijm- en voegmortels daarnaast vaak ook een hogere zuur- en chemicaliënbestendigheid hebben.

We voldoen aan deze criteria met de TK 150 zeer bestendige tegellijm 2K en BOTAMENT® SF 100 zuurbestendige voegmortel 2K. 

1

Leggen van de geleidende kopertapes op de vloeroppervlakken

2

Opzetten van BOTAMENT® TK 150 met dienovereenkomstig grote lijmkam

3

Leggen van geleidende tegels in het lijmbed van BOTAMENT® TK 150

4

Aanbrengen van de opstaande rand met BOTAMENT® TK 150

5

Inwassen van de geleidende voegmortel BOTAMENT® SF 100

6

Uitwassen van de geleidende voegmortel BOTAMENT® SF 100. Hierbij is belangrijk dat de voeg op een lijn met het oppervlak komt te liggen