Industrie

Hygiëne voorop

Tegels leggen in voedingsverwerkende bedrijven


Brouwerijen, zuivelbedrijven, slachthuizen of producenten van kant-en-klaarmaaltijden hebben een ding met elkaar gemeen: overal waar kaas, worst, pizza en dergelijke wordt gemaakt of verder verwerkt, moet absolute hygiëne heersen. Alle uitrusting en installaties alsook de vloer- en muuroppervlakken die in contact komen met grondstoffen en levensmiddelen moeten om die reden continu chemisch en ten dele ook mechanisch worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Vanzelfsprekend moeten niet alleen de tegels zelf maar ook de voegen gemakkelijk te reinigen zijn. Het speciale voegmortel CF 200 vormt hierbij de ideale oplossing, omdat deze op grond van zijn alkalische eigenschappen geen goede voedingsbodem vormt voor micro-organismen, zoals schimmelsporen. Deze eigenschap helpt verder mee om de schoonmaaklast tijdens de normale bedrijfsvoering binnen de perken te houden. Verder is CF 200 zeer bestand tegen oxidatiemiddelen die desinfectiemiddelen vaak bevatten. Naast de hygiënisch onberispelijke omgeving moeten alle levensmiddelen die licht bederfelijk zijn in koelruimtes worden bewaard. Wanneer in deze ruimte nieuwe tegels moeten worden gelegd of beschadigde tegels moeten worden vervangen, heeft de tegelzetter niet alleen te maken met een krap tijdsbestek. Hij heeft ook te kampen met afgekoelde oppervlakken en zeer lage temperaturen. In dit geval slaat de M 10 Speed flexibele sneldrogende lijm twee vliegen in een klap: deze heeft een extreem snelle hechting, die zelfs bij een ondergrond- en omgevingstemperatuur van 3 °C zeer betrouwbaar is.

1

Grondering van de dekvloer met BOTAMENT® D 11 diepgrondering

2

Verlijmen van BOTAMENT® SB 78 systeemdichtband en binnenhoek met M 21 Classic flexibele krachtlijm of M 10 Speed flexibele sneldrogende lijm

3

Insluiten van de BOTAMENT® AE afdichtings- en ontkoppelingsbaan in het verse lijmbed van BOTAMENT® M 21 Classic flexibele krachtlijm of M 10 Speed flexibele sneldrogende lijm

4

Tegels leggen met M 21 Classic flexibele krachtlijm of M 10 Speed flexibele sneldrogende lijm

5

Tegels voegen met BOTAMENT® CF 200 speciaal voegmortel

6

Mild uitwassen van het tegelwerk zodat er geen sluierresten achterblijven