Dekvloersystemen

Sneldekvloeren

Zwevend leggen


Zogenaamde zwevende dekvloeren, dus dekvloeren op isolatielagen, worden in de moderne woningbouw steeds vaker gevraagd door de hogere eisen op het gebied van warmte- en geluidsisolatie. Als dekvloer voor verwarming dienen ze bovendien voor de plaatsing van de verwarmingselementen. Centraal hierbij staat het feit dat de dekvloer snel bedekkingklaar is. De bouwfasen worden immers steeds korter.

De materiaaltechnische eisen die aan sneldekvloeren worden gesteld, zijn immens. Om schade te vermijden, moeten de parameters uitdroging, krimp en geknoei blijvend worden gecontroleerd. Alleen door het gebruik van hoogwaardige CEM I-cementen is het mogelijk om de uitdroging bij gelijktijdige krimpcontrole te garanderen. 

1

BOTAMENT M 56 Speed mengen 

2

Aanbrengen van BOTAMENT M 56 Speed op de scheidingslaag 

3

Dekvloer aftrekken 

4

Dekvloer wrijven 

5

Dekvloer glad maken