Sanering van vochtige wanden

Klassieke metselwerkreparatie

Metselwerkinjectie en saneerpleistersystemen


Tegenwoordig wordt een kelder bij nieuwbouw als vanzelfsprekend als extra woonruimte ingepland, bv. als kantoor, hobbyruimte, gastenkamer of wellnessruimte. Externe afdichting met warmteisolatie wordt standaard voorzien.

Dit is echter ook mogelijk voor kelders van bestaande gebouwen. Door een zorgvuldig geplande en uitgevoerde sanering kunnen ook naderhand nog nuttige ruimten van hoogwaardige kwaliteit ontstaan. Hierbij kan de technische WTA-beschrijving 4-6-05/D helpen:

„Later aangebrachte afdichting van met de grond in contact komende bouwdelen“, uitgegeven door de Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. (Wetenschappelijk technische werkgemeenschap voor bouwwerkconservering en monumentenzorg). Analyse be- tekent succes!

Elke kelder kan worden gesaneerd. Het succes is afhankelijk van de diagnose van het bouwwerk. Daarbij horen een analyse van de schade met de registratie van de bouwstaat en een laboratoriumonderzoek.

Bovendien moet de omvang van de schade worden bepaald. Op basis van deze informatie en resultaten wordt een individueel saneringsplan opgesteld.

Laboratoriumanalyse

Er worden stalen uit het metselwerk genomen, idealiter als boorkern. Deze worden luchtdicht verpaktnaarhetlaboratoriumgestuurd en onderzocht.

De resultaten van die stalen betreffen het zoutgehalte en de vochtdoorlating. 

Praktijk tip:

1

Voorbehandelen van de ondergrond 

2

Dichtlagen aanbrengen 

3

Boorgaten boren 

4

Uitblazen van het boorgat 

5

Plaatsen van de slagkeilbouten 

6

Injectie BOTAMENT MS 10 met pomptechniek 

7

Saneerpleister BOTAMENT MS 20 aanbrengen 

8

Effenen en oppervlak afstrijken 

System-Komponente
Ansprechpartner finden